studia podyplomowe
Coaching Kariery i Doradztwo Zawodowe

Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia procesu doradczego i coachingowego oraz zdobycia ciekawego i pasjonującego zawodu.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Celem studiów jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu doradcy zawodowego w różnych typach instytucji i organizacji oraz prowadzenia indywidualnych sesji coachingu kariery z wykorzystaniem nowatorskich narzędzi z obszaru coachingu i doradztwa kariery. Studia kierowane są do przede wszystkim do absolwentów studiów psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych i pokrewnych, pracowników działów HR i instytucji rynku pracy oraz innych osób zainteresowanych planowaniem rozwoju zawodowego. Główny nacisk w procesie kształcenia położony został na rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia procesu doradczego i coachingowego oraz doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi doradczych i coachingowych do określonych typów i potrzeb klientów.

Absolwenci studiów otrzymują pakiet materiałów i narzędzi z zakresu nowoczesnego doradztwa zawodowego oraz coachingu kariery, znajdujący zastosowanie w pracy z różnymi grupami docelowymi klientów.