Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Dyplom ukończenia studiów uprawnia do samodzielnego wykonywania badań w zakresie psychologii transportu i wydawania opinii. Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia do orzekania o sprawności kierowców.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

Program nauczania przewiduje zarówno wykłady teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia warsztatowe:

Warunki ukończenia studiów:

  • pozytywne oceny z przedmiotów wykładowych
  • indywidualne studium przypadku: samodzielnie wykonane badania i wydanie orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem