Analityk Finansowy - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Analityk Finansowy

Program studiów zawiera praktyczne wiadomości z zakresu mechanizmów występujących na rynku finansowym, prawa finansowego, analizy sytuacji majątkowej i finansowej firmy.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2019r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to jeden z głównych elementów funkcjonowania firmy. Ocena bieżącej sytuacji finansowej spółki daje nam realny obraz możliwości dalszego efektywnego rozwoju oraz zminimalizowania ewentualnych strat.

W ramach programu studiów realizowane będą zajęcia z zakresu m.in. analizy finansowej, instrumentów finansowych, finansów przedsiębiorstw.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego działania w zawodzie, przekazanie im niezbędnych wiadomości z zakresu mechanizmów występujących na rynku finansowym, prawa finansowego, analizy sytuacji majątkowej i finansowej firmy.

Studia analityków finansowych skierowane są do pracowników działów analitycznych, działów finansowych, departamentów inwestycyjnych banków, maklerów giełdowych oraz menedżerów firm. Słuchaczami tego kierunku są również osoby posiadające uprawnienia decyzyjne w zakresie zarządzania finansami, inwestorzy giełdowi oraz doradcy inwestycyjni.