Audyt wewnętrzny i Kontrola finansowa - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Audyt wewnętrzny i Kontrola finansowa

Absolwenci kierunku, posiadający, między innymi dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, mogą ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego w świetle art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240)

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2020 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Studia podyplomowe "Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa" są przeznaczone dla osób pragnących zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnego audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania. Program studiów jest dostosowany do oczekiwań osób, które w sposób praktyczny zajmują się tą problematyką, a także dla tych, którzy przygotowują się do pełnienia w przyszłości funkcji audytora wewnętrznego w różnych podmiotach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych.

Studia trwają 2 semestry, a liczba godzin wynosi 234.