Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia

Ukończenie studiów uprawnia do pracy na stanowisku starszego inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Posiadanie uprawnień starszego inspektora BHP gwarantuje zatrudnienie we wszystkich większych zakładach pracy w działach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

Starszy wykładowca Politechniki Krakowskiej, pracownik Zakładu Procesów Podstawowych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania BHP. Posiada certyfikat asystenta systemu zarządzania BHP wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Jest jednym ze współautorów podręcznika „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" wydanego przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej w 2006 r. W WSFiZ prowadzi zajęcia z zakresu tematyki: „Analiza zagrożeń występujących w miejscu pracy wraz z oceną ryzyka związanego z poszczególnymi ich rodzajami" i „Zasady oraz metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia".

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, lekarz specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Staże naukowe w klinikach w Köln, Bonn i Berlinie. Provider Advanced Life Support European Resuscitation Council, Provider Advanced Cardiac Life Support American Heart Association, Instruktor preHospital Trauma Life Support NAEMT, Instruktor Ratownictwa Drogowego PZM, Ratownik WOPR. Wykładowca Akademii Medycznej następnie Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, a także lekarz koordynatorem ratownictwa medycznego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest autorem podręczników, artykułów i programów telewizyjnych i radiowych z dziedziny medycyny ratunkowej.

Specjalista i rzeczoznawca z zakresu bhp. Były długoletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Aktualnie współpracuje z firmą Seka S.A. Autor wielu publikacji z zakresu bhp, a między innymi ostatnio współautor książki: „Metodyka badania wypadków przy pracy", w której w sposób praktyczny przedstawione zostały szczegółowe procedury postępowania powypadkowego, przydatne dla zespołów powypadkowych, a szczególnie dla służby bhp. Wykładowca problematyki bhp. Działał w ramach Komitetu Ergonomii NOT, a obecnie w ramach Stowarzyszenia Ochrony Pracy. Uczestniczył w pracach Zespołu Ekspertów ds. Emerytur Pomostowych, a obecnie jest członkiem Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Za działalność wyróżniony w 2010r. Nagrodą Imienia Haliny Krahelskiej.