Broker Ubezpieczeniowy - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Broker Ubezpieczeniowy

Uczestnikiem studium może zostać każda osoba spełniająca wymogi dotyczące wykonywania działalności brokerskiej określone w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2020 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla osób chcących ubiegać się o uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Program oparty jest o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1500 z późn. zm.). Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego organizowanego i przeprowadzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w trybie wskazanej ustawy.
Studia przygotowują również wszechstronnie do rozpoczęcia własnej działalności brokerskiej lub do podjęcia pracy w podmiotach zajmujących się dystrybucją ubezpieczeń. Wśród wykładowców oprócz wybitnych naukowców znajdują się świetni praktycy (brokerzy, wiodący pracownicy firm ubezpieczeniowych). Szczególny nacisk jest kładziony na produkty ubezpieczeniowe, którymi na co dzień zajmują się brokerzy (ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i inne). Dużo czasu poświęcane jest na praktyczne poznanie funkcjonowania ubezpieczeń.
Dzięki współpracy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie z firmami brokerskim możliwe jest odbycie praktyk zawodowych będących jednym z warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej.

Co zyskujesz?

Duże szanse na zdanie egzaminu gwarantującego zatrudnienie, bądź sukces własnej działalności.
Ceniony przez pracodawców dyplom renomowanej uczelni.
Autorski program studiów oparty o wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do egzaminu brokerskiego.
Wiedzę niezbędną do rozpoczęciu działalności lub podjęcia pracy w ubezpieczeniach.
Praktyczne umiejętności związane np. z prowadzeniem dokumentacji brokerskiej, oceną ryzyka czy wyborem optymalnej oferty ubezpieczenia.
Praktyki zawodowe ułatwiające znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy lub podjęcie własnej działalności.
Indywidualne podejście do studenta i możliwość konsultacji z kadrą naukową.
Wygodę i oszczędność czasu, gdyż wszystkie zajęcia realizowane są w jednym budynku.