Coaching i Mentoring - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Coaching i Mentoring

Zawód przyszłości i nowatorskie podejście do przywództwa

Program posiada Akredytację Europejską EQA EMCC

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2019r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

Całościowy program studiów to 200 godzin zajęciowych wzbogaconych o 2 godziny superwizji indywidualnej oraz 36 godzin praktyki coachingowej.

 • Definicja, rodzaje, tło historyczne
 • Coaching a inne metody rozwojowe
 • Podejście European Mentoring and Coachig Council - 25 lat badań
 • Podstawowe zasady i paradygmaty coachingu
 • Rozwój coacha i standardy europejskie
 • Postawa coacha
 • Trendy i metody pracy
 • Kompetencje coacha i mentora
 • Cele w coachingu
 • Pytania coachingowe – główna metoda pracy coacha i mentora
 • Feedback w coachingu
 • Indywidualny odbiór rzeczywistości a umiejętność wycofywania "własnej mapy"
 • Kontraktowanie i sesja kontraktowa
 • Kodeks etyczny i działanie zgodnie z nim – dbałość o standardy i etykę
 • Moje mocne strony i zasoby związane z pracą coachinową i nową rolą
 • Obszary do rozwoju i praca nad nimi
 • Przygotowanie się do roli świadomego profesjonalisty
 • Uważność na innych uważność na siebie
 • Nurty psychologii z których czerpie coaching i mentoring
 • Koncepcje osobowości a rozwój osobisty
 • Elementy psychologii uczenia się
 • Kanały komunikacji, modalności i ich zastosowanie
 • Praca w przestrzeni
 • Pacing i Leading w coachingu
 • Praca oparta na zasobach klienta - potencjał, cele, wartości i przekonania
 • Mikrokomunikacja – obserwacja sygnałów niewerbalnych w coachingu
 • Lingwistyka i jej znaczenie
 • Poziomy komunikacji i analiza komunikatu na różnych poziomach
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Dysocjacja, asocjacja i metapoziom
 • Planowanie działań w coachingu
 • Action Plan jako metoda aktywizacji wewnętrznego potencjału
 • Proces zmiany i jej etapy oraz sposoby interwencji
 • Metoda pracy z dylematami
 • Wzorce i zmiana nawyków
 • Metaprogramy jako style naszej percepcji
 • Mapy Myśli - jako metoda diagnozy i zmiany percepcji
 • Praca z przekonaniami i metody zmiany przekonań z różnych nurtów psychologii i coachingu
 • Relacje w obszarze zawodowym i prywatnym jako temat w coachingu – metody pracy z relacjami
 • Metafora jako metoda pracy coachingowej
 • Zastosowanie wizualizacji, obrazu, opowieści i przedmiotów w pracy z metaforą.
 • Mentoring – definicja, tło historyczne
 • Założenia mentoringu
 • Kompetencje Mentora, cechy, umiejętności i postawy
 • Specyfika relacji mentor – mentee
 • Przebieg procesu mentoringu
 • Wdrażanie programów mentoringowych w organizacjach
 • Cele, zadania i rola mentoringu w organizacjach
 • Menedżer jako mentor – kiedy to jest możliwe?
 • Tworzenie przestrzeni i wsparcia dla mentoringu w organizacjach.
 • Warunki skuteczności budowania programów mentoringowych
 • Dobre praktyki mentoringowe w kontekście rozwoju organizacyjnego
 • Biznes coaching i executive coaching
 • Coachingowy styl przywództwa
 • Praktyki coachingu i mentoringu w roli szefa
 • Dbałość o równowagę i rozwój
 • Dobre standardy
 • Ewaluacja w coachingu i mentoringu – metody
 • Superwizja w pracy coacha i mentora
 • Dalszy rozwój i Akredytacja europejska EIA
Praktyczne ćwiczenia wszystkich technik poznanych w trakcie kursu, utrwalenie metod i modeli, ugruntowanie umiejętności dobierania metody pracy coachingowej do dylematu klienta. Dzień ten ma charakter grupowej superwizji uczącej dla przyszłych coachów i mentorów. Podsumowanie zdobytych kompetencji EMCC.