Compliance w instytucjach finansowych - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Compliance w instytucjach finansowych

Zajęcia realizowane są przez osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w Compliance na stanowiskach kierowniczych.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

1. System compliance w instytucjach finansowych
Pawel Ryszawa

a) Uniwersum regulacyjne instytucji finansowej (normy prawne działalności, nadzorcze regulacje ostrożnościowe, inne normy).
b) System kontroli wewnętrznej w organizacji wg koncepcji 3 linii obrony.
c) Uregulowanie funkcji Compliance na przykładzie sektora bankowego (rola i odpowiedzialność komórki ds. zgodności, niezależność i efektywność).
d) System zapewnienia zgodności (funkcja kontroli, zarządzanie ryzykiem braku zgodności).

2. Etyka w finansach
Jacek Zdziarstek

a) Kodeks etyki w organizacji.
b) Przeciwdziałanie nadużyciom, współpraca z organami ścigania.
c) Przeciwdziałanie korupcji.
d) Whistleblowing.

3. Struktura i umiejscowienie compliance w organizacji
Jacek Zdziarstek

a) Dział Complience w strukturze firmy. Współpraca z Radą Nadzorczą i Zarządem.
b) Jak zbudować skuteczny zespół – dobór osób, kompetencje, ścieżka rozwoju.
c) Raportowanie Compliance.
d) Przykłady dobrego i wadliwego usytuowania działu w strukturze przedsiębiorstwa.

4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Andrzej Otto

a) Geneza zjawiska prania pieniędzy.
b) Główne źródła brudnych pieniędzy.
c) Przykładowe metody prania pieniędzy.
d) Obowiązki instytucji obowiązanych w świetle regulacji krajowych i europejskich w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
e) Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

5. Ochrona Danych Osobowych
Paweł Adamski / Grażyna Wójcik

a) RODO.

6. Ochrona Praw Klientów
Aneta Geller – Żołądkowska

a) Ochrona praw klientów – główne założenia.
b) Kredyty, ubezpieczenia, inwestycje – podstawowe obowiązki informacyjne.
c) KNF, UOKiK,  Rzecznik finansowy, organizacje konsumenckie - role i zadania.
d) Naruszenia zbiorowych interesów klientów - postępowania UOKiK (case study).
e) Klauzule abuzywne, czyli jak nie pisać regulaminów dla klientów (case study).

7. Nadzór nad  rynkami kapitałowymi

Aneta Geller – Żołądkowska

a) Obrót instrumentami finansowymi – podmioty uprawnione, rodzaje  rynków,  usług i instrumentów finansowych.
b) Zarządzanie konfliktami interesów.
c) Wymogi w zakresie wiedzy i doświadczenia pracowników oferujących instrumenty finansowe.
d) Instytucja finansowa jako wytwórca i  dystrybutor instrumentów finansowych.
e) Badanie wiedzy, doświadczenia, potrzeb i charakterystyki klienta.
f) Monitorowanie procesu sprzedaży instrumentów finansowych.
g) Praca w grupie (zajęcia warsztatowe).

8. Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń
Paweł Napiórkowski

a) Nadzór nad dystrybucją jako element nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową.
b) Rodzaje ubezpieczeń i modeli dystrybucji.
c) Uwarunkowania prawne dystrybucji ubezpieczeń – podstawowe wymagania i zasady.
d) Badania potrzeb ubezpieczeniowych – aspekty praktyczne.
e) Obowiązki informacyjne dystrybutora ubezpieczeń. 
f) Wymogi w zakresie osób wykonujących dystrybucję ubezpieczeń - aspekty praktyczne.
g) Raportowanie do Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z rekomendacjami KNF.

9. Obowiązki emitentów papierów wartościowych
Ewa Malesza

a) Informacja poufna – praktyczne aspekty identyfikacji.
b) Monitorowanie przepływu informacji poufnych.
c) Obowiązki informacyjne emitentów.

10. Przeciwdziałanie manipulacjom na rynkach finansowych
Cezary Dziułka

a) Historia manipulacji i wykorzystywania informacji poufnych na rynkach finansowych.
b) Prawne uwarunkowania  przeciwdziałania manipulacjom.
c) Manipulacje na rynkach finansowych – case study.
d) Przeciwdziałanie manipulacjom – obowiązki  firm inwestycyjnych.
e) Scenariusze przeciwdziałania manipulacjom wg MAR.

11. Budowanie wizerunku Compliance w organizacji
Piotr Żołądkowski

a) Marka Compliance.
b) Komunikacja interpersonalna.
c) Techniki wywierania wpływu.
d) Reguły wpływu społecznego.
e) Konflikty i zarządzanie konfliktami.
f) Mediacje i negocjacje.
g) Rozwój umiejętności menedżerskich.
h) Praca w grupie, zajęcia warsztatowe.

12. Instytucje finansowe jako instytucje zaufania publicznego
Piotr Żołądkowski

a) Kryzys wizerunkowy branży finansowej.
b) Badania społeczne dotyczące zaufania do banków.
c) Jakie narzędzia stosować by podnieść poziom zaufania publicznego do instytucji finansowych.

13. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności.
Paweł Ryszawa

a) Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności (identyfikacja, ocena, kontrola, monitorowanie) – wykład, 3 godziny.
b) Wybrane obszary ryzyka braku zgodności w działalności banku - wykład, 2 godziny.
c) Mapowanie ryzyka braku zgodności i określanie profilu ryzyka - ćwiczenia, 5 godzin.

 

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.