Content Marketing, Social Media i PR Wewnętrzny - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Content Marketing, Social Media i PR Wewnętrzny

Studia Content Marketing, Social Media i PR Wewnętrzny adresowane są do osób, które realizują się zawodowo w ww. obszarze i pragną podnieść swoje kwalifikacje oraz do osób, które zamierzają rozpocząć swoją karierę.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

 


10 godzin dydaktycznych

  Świat XXI w. to świat otwarty. Postęp w dystrybucji informacji i narzędziach komunikacyjnych jest wyjątkowo wysoki. Komunikacja zewnętrzna jest codziennością, na którą organizacje muszę zwracać uwagę w pierwszym rzędzie. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami komunikacji zewnętrznej w różnych jej aspektach. Zajęcia praktyczne w oparciu o case studies.

10 godzin dydaktycznych

  Aktywność konsumencka przenosi swój ciężar w znaczącym stopniu do internetu. Podczas zajęć omówione zostaną zasady social sellingu, zagrożenia wynikające z jego stosowania oraz korzyści finansowe i wizerunkowe. Praca na przykładach.

10 godzin dydaktycznych

  W dobie rozwoju internetu oraz takich zdarzeń jak ograniczenia epidemiologiczne, wydaje się, że znaczna część aktywności szkoleniowej jest wykluczona. Podczas zajęć zapoznamy się ze stuczenymi narzędziami, budowanymi od podstaw, do realizacji e-nauki.

10 godzin dydaktycznych

  Człowiek – Obywatel – Mieszkaniec jest podmiotem. Marketing 4.0 stawia przede wszystkim na człowieka jako głównego odbiorcę komunikacji. Słuchacze zapoznają się z koncepcjami kształtowania komunikacji Marketingu 4.0

10 godzin dydaktycznych

  Klasyczne formy prowadzenia biznesu dominują w gospodarce. Należy jednak zwrócić uwagę, że rozwój e-biznesu jest już teraźniejszością i będzie przyszłością. W tym zakresie należy pogłębić zagadnienia prowadzenia i rozwoju e-biznesu. Słuchacze zapoznają się z przykładami dostosowania do form e-biznesu, standardowych form działalności gospodarczej.

10 godzin dydaktycznych

  Praktyczne zagadnienia związane z etykietą. Uczestnicy zapoznają się ze złymi przykładami zachowań jak i z dobrymi praktykami. Zajęcia prowadzone metodami case studies.

10 godzin dydaktycznych

  Praktyczne ćwiczenia umiejętności wystąpień publicznych oraz prezentowania siebie przed kamerą. Zajęcia warsztatowe.

10 godzin dydaktycznych

  Zajęcia prowadzone na podstawie praktyki content marketingu. Omówione zostaną zasady i narzędzia tworzenia treści. Wskazanie korzyści ze stosowania metody content marketingowej – case studies.

10 godzin dydaktycznych


10 godzin dydaktycznych

  Zajęcia praktyczne opierające się zarówno na zasadach jak i dobrych praktykach związanych z funkcjonowaniem w sieci. Zajęcia prowadzone przez psychologa społecznego w oparciu o case studies.

10 godzin dydaktycznych

  Uczestnicy zajęć zapoznają się zarówno z koncepcjami jak i praktyką ww. zagadnień. Przedstawione zostaną projekty, przykłady dobrze skonstruowanych działań w obrębie CSR, Personal branding oraz zarządzania przez wartości.

10 godzin dydaktycznych

  Komunikacja międzyludzka: jakie zachodzą w niej zmiany, jakie są bariery, jak je niwelować, w jaki sposób porozumiewać się by być dobrze wysłuchanym i zrozumianym. Tymi zagadnieniami w wymiarze praktycznym Słuchacze zajmą się w module „komunikacja interpersonalna”.

10 godzin dydaktycznych

  Każda organizacja składa się z wewnętrznych struktur. Struktura składa się z jej uczestników czyli pracowników. Komunikacja wewnętrzna jest zatem kluczowa w wielu obszarach działania organizacji. Czy komunikacja wewnętrzna może mieć wpływ na wizerunek zewnętrzny? Może i ma. Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia personal brending, wolontariatu pracowniczego, CSR oraz wielu innych wpływających na na wewnętrzny jak i zewnętrzny wizerunek organizacji.

 

Egzaminy i godziny techniczne – 8 godzin

Razem - 130 godzin dydaktycznych

 

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.