Doctor of Business Administration (DBA) - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Doctor of Business Administration (DBA)

Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe dla liderów biznesu, kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy dążą do prowadzenia badań opartych na praktyce z potencjałem do tworzenia wpływu na biznes. 

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program


16 godzin dydaktycznych

   • Trendy marketingowe
   • Trendy rynkowe
   • Metody prognozowania przyszłości
   • Narzędzia i metody scenariuszowe

16 godzin dydaktycznych

   • Podstawy myślenia dalekowzrocznego
   • Metody projektowania długookresowych strategii
   • Działania wspierające wdrażanie foresightu
   • Nowa normalność i prognozowanie w czasach VUCA

16 godzin dydaktycznych

   • Zarządzanie procesami
   • Inżynieria procesów biznesowych
   • Process Mining
   • Modelowanie i symulacja procesów biznesowych (BPMN) - warsztat

16 godzin dydaktycznych

   • Klientocentryczność
   • Zarządzanie relacjami z klientami 
   • Zarządzanie doświadczeniami klientów
   • Mapa doświadczeń klienta - warsztat

16 godzin dydaktycznych

   • Zasady, podstawy prawne i wprowadzenie do tematyki
   • Filary zrównoważonego rozwoju i ich adresowanie, budowanie startegii
   • Budowanie kluczowych wartości firmy i społecznej odpowiedzialności biznesu jako podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju
   • Narzędzia i ich implementacja - warsztat

16 godzin dydaktycznych

   • EmployerBanding globalnie
   • Employer Branding w Polsce – status quo
   • Kluczowe trendy i antytrendy w employerbrandingu
   • Najnowsze wyniki badań dotyczących employerbrandingu
   • Rola Zarządu, Kierownictwa, HR i Pracowników w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy
   • Jak przekonać Zarząd do inwestycji w EmployerBranding właśnie teraz?
   • EmployerBranding strategicznym priorytetem dla organizacji - dlaczego?
   • Składowe strategii EB dla organizacji – czego nie wolno pominąć?

 


16 godzin dydaktycznych

   • System ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zasady legalizmu przetwarzania danych osobowych
   • Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych
   • Ochrona danych osobowych a cyberbezpieczeństwo
   • Zarządzanie ochroną danych osobowych i cyberbezpieczeństwem - zagadnienia praktyczne
   • Cyfrowy świat a realne zagrożenia dla firmy
   • Rynek cyberbezpieczeństwa

16 godzin dydaktycznych

   • Wprowadzenie do systemów zarządzania wg norm ISO
   • Compliance management system wg normy ISO 37301
   • Zarządzanie ryzykiem korupcji wg normy ISO 37001
   • Zgłaszanie naruszeń wg normy ISO 37002
   • Pojęcie zarządzania ryzykiem
   • Najważniejsze obszary ERM
   • Tworzenie narzędzi ERM
   • Spójny system ERM w Grupie Kapitalowej, czyli jak porównywać jabłka z gruszkami
   • Zasady tworzenia procedur wewnętrznych
   • Analiza case study
   • Tworzenie procedur w grupach
   • Ewaluacja stworzonych procedur
   • Geneza systemów naruszeń
   • Cel tworzenia systemów
   • Wymagania prawne w kontekście dyrektywy UE
   • Narzędzia IT
   • Komunikacja wewnetrzna organizacji

20 godzin dydaktycznych


Razem - 164 godzin dydaktycznych

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Egzamin składa się z prezentacji, rozwiązania case study - temat projektu wybierany jest wspólnie z Dyrektorem Kolegium Kształcenia Podyplomowego.

Prezentacja projektu odbywa się przed Komisją Kolegium Kształcenia Podyplomowego.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.