Doctor of Business Administration (DBA) - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Doctor of Business Administration (DBA)

Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe dla liderów biznesu, kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy dążą do prowadzenia badań opartych na praktyce z potencjałem do tworzenia wpływu na biznes. 

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

 


Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Stopień naukowy uzyskał w Katedrze Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dwa tytuły magistra ekonomii (oba summa cum laude), a także ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Lotnictwem w Instytucie Lotnictwa i Obrony Powietrznej, Akademii Obrony Narodowej.

Autor licznych artykułów naukowych w zakresie strategii, dysertacja w dziedzinie mediów elektronicznych.

Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia z ekonomii, strategii i zarządzania projektami, także na studiach MBA we współpracy z uczelniami zagranicznymi, m.in. Institute of Management Technology (Indie) i Tiffin University (USA). Naukowo, sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalnością International Business w Collegium Civitas. Od 2011 do 2016 związany z TVP SA.


Z wykształcenia psycholog, absolwent studiów MBA, ekspert ds. budowania wizerunku pracodawcy, certyfikowany trener i konsultant HR. Od 15 lat merytorycznie zaangażowany w działania wpływające na poprawę kondycji polskiego HR-u. Jest współtwórcą wysoko cenionego wśród HR-owców portalu wiedzy HRNews.pl. Producent największych konferencji i seminariów w Polsce, dedykowanych branży HR. Kreator, Dyrektor Programowy oraz trener w ramach projektu Employer Brand Leaders Training. Współtwórca ogólnopolskiego projektu badawczego #TrendyHR, a także współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia HRBP. Projekty strategiczne, doradcze i badawcze z zakresu Employer Branding prowadził m.in. dla: Ikea, Burger King, Pizza Hut, Play, LINK4, Mars Polska, DHL Express, Benefit Systems, Electrolux, Lagardere Travel Retail, innogy, Japan Tobacco International, Recman, Grupa CRH czy Grupa Eurocash.

Główne specjalizacje: HR, rekrutacja, onboarding/preonboarding, candidate experience, employee experience, social media w rekrutacji, social media w komunikacji marki, komunikacja wew., employer branding, marketing rekrutacyjny, badania HR, analityka HR, komunikacja marki jako pracodawcy, budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw.

 


Praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 22 letnim stażem zawodowym zdobytym zarówno podczas pracy w centralnej jednostce Ministerstwa Zdrowia (Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) oraz licznych firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla przedsiębiorstw oraz podmiotów leczniczych. Ukończył fizykę medyczną oraz liczne studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmami, marketingu i analiz rynkowych, normatywnych systemów zarządzania, audytu strategicznego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik szkoleń z zarządzania i TQM w Kanadzie oraz w Japonii. Prowadził doradztwo dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji Ministra Zdrowia czy certyfikacji normatywnych systemów zarządzania, w zakresie prawno-organizacyjnym, standaryzacji świadczeń zdrowotnych oraz kontraktowania świadczeń. Tworzył regulaminy, procedury postępowania, algorytmy czy standardy obsługi pacjenta dla kilkuset przychodni i szpitali w zakresie compliance. Doradzał setkom Zarządów podmiotów leczniczych w zakresie budowy misji, wizji i strategii, tworzenia kultury organizacyjnej i reorganizacji procesów oraz tworzenia systemu kontroli zarządczej. Koordynator kilku ogólnopolskich badań pozamedyczych standardów obsługi pacjenta metodą Tajemniczego Pacjent dla jednego z liderów prywatnych usług medycznych w Polsce. Audytor kilku wiodący jednostek certyfikujących system zarządzania jakością i system bezpieczeństwa informacji. Przeprowadził ponad kilkaset audytów certyfikujących system zarządzania jakością i system zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach oraz podmiotach leczniczych. Inspektor Ochrony Danych w firmach oraz podmiotach leczniczych. Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, konsolidacji i akwizycji na rynku ochrony zdrowia, restrukturyzacji i finasowania ochrony zdrowia oraz oceny medycznego i niemedycznego ryzyka ubezpieczeniowego (Evidence Based Underwriting).

 

 

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca oraz doradca biznesowy. W swojej karierze zawodowej był związany m.in. z dużymi międzynarodowymi firmami z branży finansowej oraz górniczej. W chwili obecnej jest Compliance Officerem odpowiedzialnym za globalny system zarządzania zgodnością w Grupie Polpharma. W ramach swojej aktywności zawodowej interesuje się zagadnieniami z zakresu compliance, zarządzania ryzykiem, kształtowania prawa, prawa konkurencji oraz nowych technologii.