Executive Master of Business Administration (EMBA) Compliance i Audyt Wewnętrzny - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration (EMBA) Compliance i Audyt Wewnętrzny

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

 

Moduł I Compliance – metodologia i standardy - 4 godzin dydaktycznych

 • Geneza i funkcja compliance,
 • Rola i cele compliance w organizacji,
 • Kultura compliance,
 • Środowisko compliance,
 • Środowisko etyczne,
 • Psychospołeczne aspekty zgodności,
 • Kodeks etyki i lista naruszeń, 
 • Polityka prezentów.

Moduł II Sektorowa specyfika compliance - 4 godzin dydaktycznych

 • Prawo bankowe, finanse i ubezpieczenia,
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • FCPA,
 • ISO19600,
 • UK Bribery Act,
 • ISO37001,
 • Rynki kapitałowe,
 • Marketing i komunikacja funkcji compliance w organizacji,
 • MAD/MAR,
 • ISO9001/ISO45001,
 • ISO27001.

Moduł III Zarządzanie ryzykiem braku zgodności - 16 godziny dydaktyczne

 • Standardy zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • Polityka i metodyka zarzadzania ryzykiem braku zgodności,
 • Identyfikacja i analiza ryzyka,
 • Zabezpieczanie i monitorowanie ryzyka,
 • Ocena ryzyka i działania ograniczające ryzyko, zintegrowane GRC.

Moduł IV Organizacja funkcji compliance - 4 godzin dydaktycznych

 • Compliance officer - rola, zadania, odpowiedzialność, informowanie, konsulting, komunikacja,
 • Compliance w sektorze publicznym,
 • Compliance w przemyśle i produkcji,
 • Compliance w sektrorze nadzorowanym,
 • Zarządzanie funkcją compliance.

Moduł V Współczesne oszustwa gospodarcze i nadużycia - 8 godzin dydaktycznych

 • Tworzenie ładu organizacyjnego zwalczania oszustw w organizacji,
 • Ocena ryzyka oszustw,
 • Kontrola ryzyka oszustw,
 • Postępowania wyjaśniające i działania korygujące,
 • Monitorowanie zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć.

Moduł VI Warsztaty praktycznego zastosowania narzędzi krytycznego myślenia dla Oficera Compliance wg teorii zarządzania ograniczeniami Eli Goldratta - 8 godzin dydaktycznych

 • Wprowadzenie do narzędzi krytycznego myślenia,
 • Diagnoza problemu,
 • Analiza problemu,
 • Poszukiwanie rozwiązania problemu,
 • Przygotowanie do wdrożenia rozwiązania.

Moduł VII Compliance w procesach biznesowych - 4 godzin dydaktycznych

 • Sprzedaż,
 • Zakupy,
 • Zamówienia,
 • Zamówienia publiczne,
 • Transport, logistyka,
 • Marketing,
 • BHP, ochrona środowiska,
 • Żywność, weterynaria,
 • Specyfika compliance w sektorze medycznym i farmaceutycznym,
 • Prawo pracy,
 • Cło i podatki,
 • Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Moduł VIII IT Compliance - 26 godzin dydaktycznych

 • Kontekst IT Compliance,
 • Ryzyka i incydenty IT Compliance,
 • Cyberprzestępczość i przestępstwa w nowych technologiach,
 • Standardy i modele w zapewnieniu bezpieczeństwa i odporności,
 • Cybersecurity compliance,
 • OT compliance,
 • Privacy compliance (aspekty międzynarodowe i krajowe),
 • Nowe technologie i ich wpływ na compliance.

Moduł IX GRC - 6 godzin dydaktycznych

 • Compliance w modelu GRC - podejście zintegrowane,
 • Narzędzia IT GRC w służbie Compliance.

Moduł X Audyt compliance - 4 godzin dydaktycznych

 • Kontrola compliance - funkcja prewencyjna, detekcyjna i korekcyjna,
 • Cechy skutecznej funkcji compliance,
 • Planowanie audytów compliance,
 • Wykonywanie audytu compliance.

Moduł XI Warsztat compliance officera - 4 godzin dydaktycznych

 • Techniki compliance, narzędzia, metodyka pracy,
 • Psychologia i komunikacja w compliance (coaching),
 • Metodyka prowadzenia dochodzeń wg. modelu,
 • Prowadzenie dochodzeń w sprawach o naruszenie zasad compliance wg. modelu,
 • Analiza procesu biznesowego,
 • Tworzenie procedur compliance, dokumentacja zadań compliance,
 • Źródła informacji, ich pozyskiwanie, ochrona, przetwarzanie,
 • Ocena dokumentacji procesów w organizacji (procedury, instrukcje, zasady, polityki),
 • Egzekwowanie zasad compliance, 
 • Mierniki compliance.

Moduł XII Compliance i jego relacje - 4 godzin dydaktycznych

 • Cechy systemów i relacje do systemów zarządzania organizacją,
 • Kreatywna księgowość - compliance i jego zadania w obszarze rachunkowości,
 • Zarządzanie jakością,
 • Governance, risk, compliance, współpraca z RN i Zarządem,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Zarzadzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym,
 • Zarzadzanie procesowe,
 • Zarządzanie projektami,
 • Bezpieczeństwo i ochrona ludności, życie i zdrowie ludzkie w compliance,
 • Zarzadzanie bezpieczeństwem informacji,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Zarządzanie ciągłością działania,
 • Kontrola wewnętrzna,
 • Współpraca z jednostkami nadzoru i regulatorzy,
 • Audyt wewnętrzny,
 • Usługi prawne,
 • Relacje inwestorskie,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Podmioty zewnętrzne (regulatorzy, outsourcerzy),
 • SOX2002.

Moduł XIII Antykorupcja - 8 godzin dydaktycznych

 • Normy i zasady,
 • Organy zapobiegawcze,
 • Tworzenie programu antykorupcyjnego,
 • Analiza programów antykorupcyjnych, techniki, praktyka,
 • Przestępczość managerska,
 • Code of conduct/ reputacja firmy,
 • Oszustwa podatkowe i celne,
 • Compliance i kryptowaluty,
 • Konflikt interesów,
 • Pranie pieniędzy.

Moduł XIV System zagłaszania nieprawidłowości - 8 godzin dydaktycznych

 • Sygnaliści (Procedura i kanały zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing channels) oraz ochrony Sygnalisty (Whistleblower)),
 • Współpraca z Sygnalistą, ochrona anonimowości sygnalisty, ochrona audytora śledczego,
 • Sygnalizacja zdarzeń non-compliance.

Moduł XV Funkcja edukacyjna compliance - 4 godzin dydaktycznych

 • Planowanie edukacji w zakresie compliance,
 • Programy szkoleniowe - zawartość,
 • Programy szkoleniowe - realizacja,
 • e-learning,
 • Psychologia compliance.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.