Executive Master of Business Administration (EMBA) dla Pielęgniarek i Położnych - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration (EMBA) dla Pielęgniarek i Położnych

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować najwyższe stanowiska w systemie ochrony zdrowia. 

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Executive Master of Business Administration EMBA dla Pielęgniarek i Położnych 


 

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować najwyższe stanowiska systemie ochrony zdrowia. 

 

Celem kształcenia na poziomie Executive Master of Business Administration EMBA jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności niezbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Studia przygotowują do pracy menedżerskiej wyższego szczebla. 

 

Do głównych założeń programu Executive Master of Business Administration EMBA dla Pielęgniarek i Położnych należą: 

  • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżerskiej, 

  • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, 

  • przygotowanie do analizy organizacji, 

  • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, zarządzanie zamianą, wrażliwej reakcji na problemy społeczne. 

 

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem zarówno w obszarach zarządzania, ekonomii, marketingu, public relations, zarządzania ryzykiem, współpracą z instytucjami publicznymi. Nasi Wykładowcy posiadają bardzo szerokie doświadczenie na poziomie eksperckim. 

 

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę ekspercką i utrwalą umiejętności przydatne w pracy zawodowej dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Zapoznają się również z wieloma przykładami działań zachodzących w systemie ochrony zdrowia. 

 

Studia Master of Business Administration (MBA) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia pielęgniarskiego/ położniczego. 

 

Studia kończą się egzaminem w formie testu.