Executive Master of Business Administration (EMBA) Rzecznik Prasowy, Ekspert ds. Komunikacji i Wizerunku - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration (EMBA) Rzecznik Prasowy, Ekspert ds. Komunikacji i Wizerunku

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

 


10 godzin dydaktycznych

Świat XXI w. to świat otwarty. Postęp w dystrybucji informacji i narzędziach komunikacyjnych jest wyjątkowo wysoki. Komunikacja zewnętrzna jest codziennością, na którą organizacje muszę zwracać uwagę w pierwszym rzędzie. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami komunikacji zewnętrznej w różnych jej aspektach. Zajęcia praktyczne w oparciu o case studies.


10 godzin dydaktycznych

Nic tak źle nie wpływa na reputację organizacji jak brak przejrzystości oraz niejasne zasady funkcjonowania. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami zgodności ze standardami, przejrzystości w funkcjonowaniu organizacji.


10 godzin dydaktycznych

Praktyczne zagadnienia związane z etykietą. Uczestnicy zapoznają się ze złymi przykładami zachowań jak i z dobrymi praktykami. Zajęcia prowadzone metodami case studies.


10 godzin dydaktycznych

Praktyczne ćwiczenia umiejętności wystąpień publicznych oraz prezentowania siebie przed kamerą. Zajęcia warsztatowe.


10 godzin dydaktycznych

Zapoznanie się z tematyką konfliktów z jakimi mamy do czynienia w organizacji. Sposoby zażegnywania sytuacji konfliktowych, kształtowania relacji pozytywnych. Przekłuwania problemów w sytuacje neutralne lub atuty organizacji.


10 godzin dydaktycznych

Człowiek – Obywatel – Mieszkaniec jest podmiotem. Marketing 4.0 stawia przede wszystkim na człowieka jako głównego odbiorcę komunikacji. Słuchacze zapoznają się z koncepcjami kształtowania komunikacji Marketingu 4.0.


10 godzin dydaktycznych

Świat XXI w. to świat cyfrowych możliwości. Wymiana informacji nie była nigdy wcześniej tak szybka i prosta jak jest obecnie. W posiadaniu mamy media społecznościowe, komunikatory, cały świat wirtualny. Nie sposób zatem nie skorzystać z tych możliwości i narzędzi jakie daje nam internet. W dobach takich zagrożeń jak epidemie internet staje się głównym narzędziem informacji i komunikacji.


10 godzin dydaktycznych

Funkcjonujemy w permanentnym procesie zmiany. Zmiana jest jedyną pewną rzeczą o jakiej możemy stwierdzić, że nas czeka. Komunikacja zmiany jest zatem immanentną funkcją organizacji wpływającą tak na jej zewnętrzny jak i wewnętrzny wizerunek. Uczestnicy zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi praktycznych i skutecznych narzędzi związanych z komunikacją zmiany.


10 godzin dydaktycznych

Rola mediów we współczesnym świecie jest decydująca. Podczas zajęć prześledzimy rolę mediów opiniotwórczych. Czym są media opiniotwórcze, jak zmienia się kategoria tych mediów na przestrzeni czasu. W jaki sposób komunikować się z mediami opiniotwórczymi i co tak naprawdę je interesuje.


10 godzin dydaktycznych

Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dot. Kontroli publicznej oraz zgodności ze standardami. Zagadnienia Complience stanowią o jakości, która jest kluczowa w działalności jednostek.


10 godzin dydaktycznych

Prawo Spółek Handlowych prezentowane będzie przez uznanego Mecenasa, posiadającego bogatą, praktyczną wiedzę w ww. zakresie.


10 godzin dydaktycznych

Rzecznik prasowy pracuje z ludźmi. To banalne stwierdzenie jest wystarczającym uzasadnieniem do podjęcia wysiłku nad pracą w tym zakresie. Komunikacja międzyludzka: jakie zachodzą w niej zmiany, jakie są bariery, jak je niwelować, w jaki sposób porozumiewać się by być dobrze wysłuchanym i zrozumianym. Tymi zagadnieniami w wymiarze praktycznym Słuchacze zajmą się w module „komunikacja interpersonalna”.


10 godzin dydaktycznych

Możemy nie ruszać się z własnego miasta czy kraju a różnice kulturowe i tak wpłyną na nasze funkcjonowanie. Znoszenie granic, liberalizacja w zakresie przemieszczania się, naturalne przepływy ludzi z różnych kultury stanowią codzienność i wyzwanie jednocześnie. Komunikacja międzykulturowa odpowie na kluczowe pytania w tym obszarze


10 godzin dydaktycznych

Kim jest Rzecznik Prasowy w korporacji? Tworzy strategię? Tylko występuje i wygłasza tezy przygotowane przez departamenty merytoryczne? Jest „Twarzą” czy „Kreatorem”? Jak powinien być umocowany i jakie powinien mieć kompetencje. Jak jest a jak być powinno? Zajęcia praktyczne z doświadczonymi rzecznikami.

10 godzin dydaktycznych


Czuć puls biznesu, puls gospodarki, nastroje społeczne, pragnienia, potrzeby. Wiedza bezcenna dla rozwoju biznesu. Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące badań opinii publicznej. Po co są realizowane? Jak możemy z nich skorzystać? Jakimi metodami są realizowane badania i wreszcie czy są wiarygodne.

10 godzin dydaktycznych

Każda organizacja składa się z wewnętrznych struktur. Struktura składa się z jej uczestników czyli pracowników. Komunikacja wewnętrzna jest zatem kluczowa w wielu obszarach działania organizacji. Czy komunikacja wewnętrzna może mieć wpływ na wizerunek zewnętrzny? Może i ma. Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia personal brending, wolontariatu pracowniczego, CSR oraz wielu innych wpływających na na wewnętrzny jak i zewnętrzny wizerunek organizacji.

 

Egzaminy i godziny techniczne – 8 godzin

Razem - 180 godzin dydaktycznych

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.