Executive Master of Business Administration - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration

Ekskluzywne studia manadżerskie. Na całym świecie uznawane za potwierdzenie najwyższych kompetencji biznesowych.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Opinie Absolwentów

Cechy charakteru i doświadczenie to dwa kluczowe elementy osobowości dobrego managera. Stanowią gwarancję efektywności działań, kreatywności i umiejętności podejmowania decyzji, często w sytuacjach niekomfortowych i destabilizujących w ocenie innych pracowników. Można by uznać zatem, że spełnienie wyróżnionych dwóch warunków jest wystarczające do pełnienia tej roli. Managerom często brakuje jednak ustrukturyzowanego przygotowania, które stanowi praktyczne narzędzie do analizy zawodowych wyzwań w życiu bieżącym. Tę funkcję realizują Studia MBA, które porządkują i systematyzują to wszystko, co znamy z praktyki. Ważne jednak, by program przygotowany był przez profesjonalistów, praktyków i teoretyków biznesu, tak by w pełni zapewnić to, czego oczekuje słuchacz. Studia podyplomowe MBA organizowane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania (obecnie: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) spełniają te oczekiwania. Warto skorzystać z proponowanej przez uczelnię bogatej oferty edukacyjnej, uzupełniać wiedzę i kompetencje w otoczeniu przyjaznym i zaangażowanym w ciągle udoskonalanie programów nauczania.

Ukończenie studiów MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna) pozwoliło mi na wzbogacenie słownictwa biznesowego oraz uporządkowanie i pogłębienie posiadanej wiedzy w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Studia MBA nauczyły mnie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach biznesowych, a także pozwoliły udoskonalić umiejętności menażerskie w kontekście planowania i zarządzania strategicznego w firmie. Program studiów stanowi doskonałe połączenie teorii i praktyki, wykładów i studiów przypadku prezentowanych przez wysokiej klasy profesjonalistów odnoszących sukcesy dydaktyczne i zawodowe.

Ukończenie studiów MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) pozwoliło mi na wzbogacenie słownictwa biznesowego oraz uporządkowanie i pogłębienie posiadanej wiedzy w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Studia MBA nauczyły mnie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach biznesowych, a także pozwoliły udoskonalić umiejętności menażerskie w kontekście planowania i zarządzania strategicznego w firmie. Program studiów stanowi doskonałe połączenie teorii i praktyki, wykładów i studiów przypadku prezentowanych przez wysokiej klasy profesjonalistów odnoszących sukcesy dydaktyczne i zawodowe.

Studia MBA poszerzyły moje horyzonty o tematy, w których dotąd - jako inżynier - poruszałem się intuicyjnie. Zyskując teoretyczne przygotowanie i profesjonalne słownictwo z zakresu finansów, rachunkowości i szeroko pojętego zarządzania, nauczyłem się między innymi opracowywać strategie przedsiębiorstw, sporządzać biznes plany, a także przygotowywać analizy opłacalności inwestycji. Wzbogacony dodatkowo o praktyczną wiedzę zaczerpniętą z doświadczenia zawodowego wykładowców, poznałem metody przewodzenia grupie oraz techniki negocjacyjne. Polecam takie studia każdemu, kto chciałby swoje wykształcenie uzupełnić o umiejętności i wiedzę pozwalające na lepsze zrozumienie świata biznesu, zostanie leaderem zespołu lub nawet założenie własnej firmy.
Kiedy postanowiłam poszerzyć swoją wiedzę z zakresu marketingu, mój wybór padł na studia podyplomowe w dziedzinie marketingu i reklamy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania (obecnie: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie). Jako osoba pracująca na co dzień w branży reklamowej szybko dostrzegłam pozytywne aspekty wybranych studiów: nieliczne grupy zajęciowe, wykładowcy-praktycy przekazujący wiedzę okraszoną najcenniejszymi case'ami. Studia na AEH wyposażyły mnie w solidną dawkę teorii, która pozwala mi płynniej odnajdywać się w wyzwaniach zawodowych. Wiem też, na jakie zjawiska branżowe zwracać szczególną uwagę, w jakiej literaturze poszukiwać odpowiedzi na pojawiające się pytania, a przede wszystkim miałam okazję poznać fascynujących ludzi: wykładowców i studentów podobnie jak ja zaintrygowanych branżą reklamową i marketingiem.

Zdecydowałam się na Wyższą Szkolę Finansów i Zarządzania (obecnie: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) ze względu na wykładowców, którzy mają zarówno solidną wiedzę, jak i doświadczenie w HR. Na co dzień pracują z wieloma firmami i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami na wykładach. Mieliśmy poczucie, że przypadki są autentyczne, a atmosfera swobodnej dyskusji i tolerancji sprzyjała przyswajaniu wiadomości. Jestem bardzo zadowolona z wyboru uczelni i uważam, że mogę wprowadzać uzyskaną wiedzę w swojej firmie.

W 2018 roku ukończyłem studia podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Świetni wykładowcy, oraz duży zasób materiałów przygotowywanych przez nich na zajęcia sprawiał, że przyswajanie wiedzy było jeszcze łatwiejsze. Wysoki stopień nauczania pozwolił mi na zdobycie wiedzy, którą mogę wykorzystać w swojej pracy zawodowej jako dyrektor. Polecam tę uczelnię i kierunek, wszystkim tym, którzy pragną poszerzać horyzonty wiedzy oraz zdobywać doświadczenie w zarządzaniu.

Jestem absolwentem studiów podyplomowych - rok akademicki 2017/2018 z Seksuologii Klinicznej na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie). Mając na uwadze zdobytą wiedzę oraz doświadczenia jakie uzyskałem w toku odbywanych zajęć polecam wybór tej uczelni dla zainteresowanych osób, którzy pragną zdobyć solidne przygotowanie do pracy w zawodzie seksuologa klinicznego, jak również dla tych, którzy są wykształceni i pracują w takich zawodach jak: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci uzależnień pracujący w ośrodkach z osobami niepełnosprawnymi, itp. w celu uzupełnienia solidnych, fundamentalnych podstaw wiedzy z dziedziny seksuologii. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych profesorów i doktorów sławy krajowej jak i zagranicznej między innymi:
Lew Starowicz, Marta Rawińska, Anna Czyżewska, Alicja Długołęcka, którzy oprócz wiedzy naukowo dydaktycznej wykazują się bardzo bogatą wiedzą praktyczną, pracując w gabinetach z pacjentami.