Executive MBA Prawo Oświatowe i Zarządzanie Oświatą - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive MBA Prawo Oświatowe i Zarządzanie Oświatą

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, wzbogacając swoją wiedzę w dziedzinie prawa oświatowego i nabywając kompetencje w zakresie zarządzania oświatą. 

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Executive MBA Prawo Oświatowe i Zarządzanie Oświatą

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, wzbogacając swoją wiedzę w dziedzinie prawa oświatowego i nabywając kompetencje w zakresie zarządzania oświatą. Dodatkowo, dla osób zainteresowanych, studia zostały wzbogacone o program Executive MBA (Master of Business Administration), dzięki czemu Absolwenci studiów, którzy zdecydują się na uczestnictwo w tym programie, nabędą uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735)). Program studiów opracowano z myślą o potrzebach kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracji oświatowej a także osób, które planują rozwój zawodowy swojej kariery w sektorze oświaty (zarówno publicznej jak i niepublicznej).  

Program obejmuje moduły tematyczne tak przemyślane, aby zainteresować zarówno osoby pracujące w oświacie, przedstawicieli związków zawodowych, jak również osoby, które dopiero zamierzają podjąć pracę związaną z zarządzaniem oświatą czy też prowadzić własną działalność oświatową. Studia nadają uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej w rozumieniu § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661). 

Studia prezentują nowe spojrzenia na istotne zmiany w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową. Pozwalają na usystematyzowanie nie tylko ogólnej wiedzy o prawie i zarządzaniu, bowiem odnoszą się do szczegółowych zagadnień istotnych dla prowadzenia działalności oświatowej, w tym do roli i funkcji prawa w zakresie dokonanych w minionej dekadzie przeobrażeń systemowych w edukacji. Program studiów umożliwia lepsze zrozumienie działania prawa jako narzędzia w zarządzaniu, również podczas realizacji zadań oświatowych. Poszczególne zagadnienia łączą teorię z praktyką, bowiem praktyka szybko weryfikuje tezy teoretyczne. Program studiów został tak opracowany, aby przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania dominowały wątki praktyczne, polegające na wdrażaniu pragmatycznych rozwiązań w  zakresie tego, jak racjonalnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie dla uzyskania zaplanowanego celu, czyli jak, dysponując określonymi, zawsze ograniczonymi zasobami, uzyskać we właściwym czasie coś, co można byłoby uznać za sukces. We współczesnym świecie dbałość o własną karierę zawodową powoduje konieczność znajomości prawa i umiejętność zarządzania. Poznawanie jego źródeł i dokonywanie „czytelnej” wykładni obowiązujących norm prawnych wydaje się być niezbędnym warunkiem organizacji i zarządzania szkołą. 

 • wiedza teoretyczna i praktyczna niezbędna do pełnienia różnych funkcji kierowniczych  
  w oświacie oraz do zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego, 

 • uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (fakultatywnie), 

 • nowatorska wiedza z zakresu prawa oświatowego i zarządzania oświatą, 

 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie analizowania i interpretowania prawa oświatowego, prawa pracy, prawa finansowego i prawa administracyjnego, 

 • nabycie kompetencji do podejmowania decyzji, 

 • stosowanie współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu szkołą, 

 • sekwencyjny charakter zajęć – rozwiązywanie problemów wynikających z praktycznego wykorzystywania prawa oświatowego, 

 • wykładowcy to cieszący się uznaniem praktycy, przedstawiciele nauki prawa oświatowego, kierownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy administracji samorządowej i rządowej, wieloletni wykładowcy, 

 • nowoczesne wyposażenie uczelni, bardzo dobra baza dydaktyczna, 

 • możliwość zakwaterowania, 

 • sprzyjająca lokalizacja. 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w pażdzierniku 2021 r. Program studiów realizowany jest w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobotnio - niedzielnych) organizowanych dwa razy w miesiącu, według harmonogramu. Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem zajęć podaje się do wiadomości w dniu inauguracji studiów podyplomowych. Rolę koordynatorów procesu dydaktycznego pełnią pracownicy Kolegium Kształcenia Podyplomowego. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa oświatowego i zarządzania oświatą, oraz świadectwo ukoczenia studiów podyplomowych Master of Business Administration. 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Studia kończą się egzaminem w formie testu.

 

 

Proces kształcenia prowadzony jest w kompleksie edukacyjnym Vizja Park to miejsce zasługujące na słowa uznania. To przestrzeń, która poprzez nowoczesność i bezpieczeństwo, zapewnia komfortowy rozwój na każdym etapie kształcenia.

Do dyspozycji naszych studentów są 93 sale ćwiczeniowe, 5 dużych auli wykładowych, pracownie specjalistyczne, sale komputerowe, laboratoria i sale symulacyjne.

Na każdym piętrze zlokalizowane są ogólnodostępne źródełka wody pitnej, toalety dla niepełnosprawnych, pokoje dla matki z dzieckiem. Ponadto zapewniamy naszym studentom bezpłatną sieć Wi-Fi w całym budynku.

W ramach przynależności do społeczności studiów podyplomowych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie mają Państwo możliwość korzystania z Biblioteki AEH, gdzie znajdą Państwo 50 000 pozycji książek naukowych oraz uzyskać dostęp do następujących źródeł wiedzy:

 • Czytelnia podręczników akademickich on-line Ibuk Libra. Dostęp do ponad 900 książek oraz publikacji naukowych w  języku polskim.
 • Academica to cyfrowa wypożyczalnia książek i czasopism naukowych, udostępniająca ponad 3 miliony dokumentów. 
 • Science Direct jest bazą wydawnictwa Elsevier oferującą dostęp do artykułów z czasopism naukowych głównie z dziedziny nauk ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych.
 • Kolecja czasopism i książek wydawnictwa Wiley-Blackwell z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych.
 • Ebsco - pakiet 14 baz pełnotekstowych i abstraktowych o tematyce ekonomicznej, biznezowej, społecznej, medycznej i humanistycznej. Pożyteczne źródło informacji dla autorów prac semestralnych i dyplomowych.
 • Elektroniczna wersja jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych "Nature". Tygodnik opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.
 • Dostęp do elektronicznej wersji prestiżowego czasopisma naukowego "Science". Tygodnik publikuje najnowsze, szczególnie istotne i doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiały wiążące się z rolą nauki we współczesnym świecie.

W bibliotece dostępne są również bazy abstraktowo-bibliometryczne:

 • Scopus to baza danych zawierająca informacje na temat opublikowanych książek, artykułów i innych publikacjach naukowych.
 • Web of Science umożliwia dostęp do baz abstraktowo-bibliometrycznych, m.in. Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI).

Ponadto uzyskują Państwo dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 przez cały tok studiów podyplomowych:

 1. MS Word
 2. MS Excel
 3. MS Power point
 4. MS Outlook
 5. MS OneDrive
 6. MS OneNote
 7. MS SharePoint
 8. MS Teams
 9. MS Sway
 10. MS Forms

Będąc Uczestnikiem studiów podyplomowych mogą Państwo korzystać z oferty konferencjiwebinarów oraz szkoleń organizowanych przez Akademię Ekonomiczno - Humanistyczną w Warszawie na terenie kompleksu Vizja Park.

Food court z szeroką ofertą gastronomiczną mieszczący się na 1 piętrze Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W menu kuchni można znaleźć różne propozycje smakowe.  Serwujemy dania i napoje na ciepło, na zimno oraz desery. Kuchnie świata pojawiające się w menu kantyny to: kuchnia azjatycka, śródziemnomorska europejska, amerykańska oraz meksykańska. Dania wegetariańskie są wpisane w stałą ofertę food courtu.

W ofercie naszego kampusu, znajdą Państwo również pokoje hotelowe do wynajęcia. Apartamenty znajdują się na 5 piętrze w wydzielonej części kampusu Vizja Park mieszczącego się w Warszawie przy ul. Okopowej 59. Wszystkie pokoje posiadają osobną łazienkę i wyposażone są w 2 pojedyncze łóżka oraz rozkładaną sofę z możliwością zakwaterowania 1,2 lub 3 osób (taka sama cena za pokój bez względu na liczbę osób). W pokoju znajduje się m.in. TV (ogólnodostępne kanały), mini-lodówka, czajnik elektryczny (herbata, woda), w łazience suszarka do włosów, ręczniki oraz podstawowe kosmetyki.

Zapraszamy do kontaktu i obserwowania na portalach społecznościowych:
 Facebook: https://www.facebook.com/AEHKKP
 Instagram: https://www.instagram.com/aehkkp/
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aehkkp/?viewAsMember=true