Executive MBA Prawo Oświatowe i Zarządzanie Oświatą - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive MBA Prawo Oświatowe i Zarządzanie Oświatą

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, wzbogacając swoją wiedzę w dziedzinie prawa oświatowego i nabywając kompetencje w zakresie zarządzania oświatą. 

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

WYKŁADOWCY

Robert Ludwiniak

Nauczyciel konsultant i specjalista prawa oświatowego i prawa pracy w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli. Przez piętnaście lat współpracował z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, prowadząc wykłady na studiach podyplomowych z zarządzania oświatą. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, wicedyrektor gimnazjum
z oddziałami integracyjnymi. Pracował na stanowisku radcy ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą. Jest absolwentem studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Filozofii i Socjologii. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa
oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy. Autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy.

 

Andrzej Gorczyński

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania (specjalność finanse). Specjalizuje się
w zarządzaniu finansami publicznymi zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego,
jak również w administracji rządowej i administracji samorządowej. Zajmuje się także obszarem dotyczącym kontroli zarządczej oraz rolą audytu w jednostkach zaliczanych
do sektora finansów publicznych. Obecnie pracuje na stanowisku pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw kontroli zarządczej. Pełnił m. in. funkcje: Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, dyrektora Departamentu Polityki Rolnej, zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektora zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół i przedszkoli, dyrektora Biura Finansów Oświaty Mokotów w Warszawie, dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pełnił obowiązki dyrektora departamentu w NBP w Warszawie, wicedyrektora
w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie , dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
w Ministerstwie Cyfryzacji Prowadził zajęcia z zakresu finansów publicznych i finansów
w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Warszawie na stanowisku adiunkta (organizacja i zarządzanie, zarządzanie administracją publiczną, szczególnie zarządzanie finansami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych). Był doradcą burmistrza i sekretarzem gminy. Odbył staże, m. in. w Niemieckim Banku Federalnym, Commerzbanku we Frankfurcie nad Menem oraz seminaria w Narodowym Banku Austrii, w Wyższej Szkole Zawodowej Deutsche Bundesbanku oraz uczestniczył
w wizycie studyjnej w Zurychu – Uniwersytet Zuryski. Współpracował z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie oraz z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.