O instytucie


Do zadań Instytutu należy:

 1. Realizacja projektów badawczych związanych z szeroko pojętą tematyką systemu ochrony zdrowia;
 2. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami zawodowymi, towarzystwami naukowymi, instytutami badawczymi, organizacjami związkowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami pacjentów oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi które mają na celu rozwój systemu ochrony zdrowia;
 3. Współpraca doradcza w zakresie zarządzania kryzysowego w systemie ochrony zdrowia związana z bezpieczeństwem zdrowotnym;
 4. Inicjowanie działań mających na celu budowania dialogu pomiędzy światem nauki, biznesu, polityki mających na celu rozwój systemu ochrony zdrowia i dobro pacjenta;
 5. Proponowanie rozwiązań systemowych: udział w procesie legislacyjnym związanym z systemem ochrony zdrowia;
 6. Integracja środowiska medycznego mająca na celu wypracowywania mechanizmów poprawy jakości świadczonych usług w systemie ochrony zdrowia;
 7. Edukacja zdrowotna, promocja i profilaktyka zachowań prozdrowotnych;
 8. Organizacja studiów podyplomowych, konferencji, seminariów, sympozjów, debat, wykładów, szkoleń i kursów związanych z szeroko pojętym systemem ochrony zdrowia;
 9. Inicjowanie współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi mającej na celu rozwój systemu ochrony zdrowia i medycyny;
 10. Wspieranie działań podejmowanych przez podmioty lecznicze mające na celu dobro pacjenta;
 11. Współpraca międzynarodowa z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktykach w zakresie systemu ochrony zdrowia;
 12. Akredytacja i certyfikacja w systemie ochrony zdrowia.

 

Kierownictwo Instytutu


 

mgr Sławomir Jagieła, MBA

Dyrektor Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia

 

Menedżer i ekspert branży systemu ochrony zdrowia.

W 2011 roku otrzymał nagrodę dla Menedżera Roku w ochronie zdrowia nadawaną przez kapitułę wydawnictwa „Menadżer Zdrowia”. Został odznaczony przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” nagroda za racjonalizm i konsekwencję w działaniu. Zostałem odznaczony przez Marszałka medalem specjalnym "Pro Masovia" 2019 za zasługi w ochronie zdrowia. W roku 2020 otrzymałem nagrodę: Perłę 30 lecia Wolności RP w kategorii: Zarządzanie podmiotami leczniczymi.

Wykładowca akademicki, panelista, prelegent, autor licznych opracowań naukowych z zakresu systemu ochrony zdrowia. Posiada eksperckie doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, które zdobywał między innymi w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego, Medicover, Centrum Medycznym Damiana. Jest ekspertem wielu kluczowych debat i wydarzeń specjalnych związanych z sektorem ochrony zdrowia.

 

Działalność zawodowo-społeczna:

Zarządzanie Placówką Medyczną

Healthcare Management Magazine

 

Władze Instytutu


mgr Anna Dudzińska

Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
www.woipip.pl

Zastępca Dyrektora
Instytutu Sytemu Ochrony Zdrowia
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

 

 

mgr Gilbert Kolbe, EMBA

Sekretarz
Instytutu Sytemu Ochrony Zdrowia
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

 

Patronat honorowy Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia

Zasady przyznania patronatu honorowego:
Prośba o patronat powinna trafić do Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie nie wcześniej niż 180 dni i nie później niż 30 dni przed inauguracją wydarzenia, które ma zostać objęte patronatem. W trosce o jak najszybsze zawiadomienie Państwa o patronacie, informację prześlemy pocztą elektroniczną.
Objęcie przedsięwzięcia patronatem wiąże się z obowiązkiem przedłożenia przez organizatora Dyrektorowi Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie, najpóźniej po upływie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia, sprawozdania z jego przebiegu.
Logo Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia
Logo ISOZ - pliki do pobrania

 

 

Dane teleadresowe


Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Instytut Systemu Ochrony Zdrowia

ul. Okopowa 59 p. 607
01-043 Warszawa

woj. mazowieckie
Polska

 

Email: isoz@vizja.pl

Email: s.jagiela@vizja.pl 
Tel. Kom.: +48 511 424 424

Skype ID: slawomir.jagiela

 

Nasi Partnerzy


           

 

Ciekawe linki


Ministerstwo Zdrowia  
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  
Agencja Badań Medycznych 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  
Naczelna Izba Lekarska  
Business Centre Club (BCC)  
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców  
Akademia Kadr Europejskich  
Wiedza i Praktyka - Serwis Zarządzania w Ochronie Zdrowia  
Członek Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych  
Magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl  
Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne  
Towarzystwo edukacyjne Vizja