Logistyka - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Logistyka

Studia umożliwiają zdobycie rozległej wiedzy specjalistycznej z zakresu zastosowania logistyki oraz jej narzędzi w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

Moduł 1. Inżynieria systemów działania - dr inż Marian Brzeziński

 • Elementy ogólnej teorii systemów,
 • Istota i przedmiot inżynierii systemów,
 • Proces i jego istota,
 • Modele systemowe,
 • Analiza systemowa,
 • Analiza systemów masowej obsługi klientów,
 • Analiza i ocena efektywności systemów,
 • Elementy wielokryterialnej analizy porównawczej,
 • Zastosowanie metod wielokryterialnej analizy porównawczej w logistyce.

Moduł 2. Organizacja i zarządzanie – dr inż. Monika Górska

 • Zarządzanie organizacją – zakres i podstawowe pojęcia,
 • Szkoły organizacji i zarządzania i ich znaczenie dla praktyki, 
 • Procesy zarządzania: planowanie, sterowanie, kontrolowanie,
 • Procesy zarządzania zasobami ludzkimi: organizowanie zatrudnienia, kierowanie, motywowanie i kontrolowanie,
 • Cechy i cele organizacji oraz jej części składowe,
 • Struktury organizacyjne – typy struktur i ich projektowanie w zależności od warunków techniczno-organizacyjnych,
 • Procesy informacyjno-decyzyjne,
 • Planowanie i podejmowanie decyzji na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym,
 • Podejmowanie decyzji kierowniczych,
 • Ilościowe narzędzia podejmowania decyzji,
 • Organizowanie jako funkcja zarządzania,
 • Dobór personelu i zarządzanie zasobami ludzkimi, zespoły robocze, umiejętności interpersonalne, synergia,
 • Istota pracy kierowniczej, role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze, składniki kierowania,
 • Rozwiązywanie konfliktów,
 • Otoczenie organizacji a skuteczność zarządzania.

Moduł 3. Systemy logistyczne - dr inż Marian Brzeziński

 • Podstawy systemowe logistyki,
 • Przedsiębiorstwo jako system społeczno-techniczny,
 • Identyfikacja i charakterystyka systemów logistycznych,
 • Analiza systemów logistycznych,
 • Systemy logistyczne zaopatrywania,
 • Modele wyboru dostawców. Systemy logistyczne produkcji,
 • Systemy logistyczne dystrybucji i logistycznej obsługi klienta,
 • System logistyki odwrotnej. System logistyki międzynarodowej,
 • System logistyki miejskiej,
 • Badanie systemów logistycznych,
 • Usprawnianie systemów logistycznych.

Moduł 4. Zarządzanie logistyczne - dr inż Marian Brzeziński

 • Podstawy, istota i struktura zarządzania logistycznego,
 • Strategiczne zarządzanie logistyczne,
 • Prognozowanie popytu,
 • Funkcje zarządzania logistycznego,
 • Projektowanie strategii logistycznych,
 • Podejmowanie decyzji logistycznych,
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania logistycznego,
 • Zarządzanie logistyką zaopatrywania i logistyką produkcji,
 • Zarządzanie logistyką dystrybucji i usług oraz logistyczną obsługą klienta,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie,
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce . Logistyka a współczesne koncepcje zarządzania,
 • Projektowanie systemów kierowania logistyką przedsiębiorstwa.
 • Gra kierownicza: "Podejmowanie decyzji w aspekcie kosztów logistycznych".

Moduł 5. Zarządzanie transportem i spedycją - dr Jacek Woźniak

 • Transport w systemie logistycznym,
 • System transportowy,
 • Gałęzie transportu,
 • Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie,
 • Outsourcing usług transportowych,
 • Procesy transportowe,
 • Przewozy ładunków w różnych gałęziach transportu,
 • Spedycja,
 • Rodzaje spedycji,
 • Dokumentacja transportowa i spedycyjna,
 • Wybór oferty spedycyjnej.

Moduł 6. Zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami - dr Paweł Ślaski

 • Rola, istota i struktura zapasów w systemie logistycznym,
 • Podstawy zarządzania zapasami w warunkach zapotrzebowania zależnego i niezależnego,
 • Modele sterowania zapasami,
 • Zarządzanie zapasami w procesach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz logistyce zwrotów,
 • Koszty zapasów,
 • Aplikacje komputerowe wspomagające proces zarządzania zapasami i gospodarką magazynową.

Moduł 7. Controlling logistyczny - dr inż. Szymon Mitkow

 • Istota i znaczenie controllingu w zarządzaniu logistyką,
 • Controlling logistyczny w zarządzaniu operacyjnym,
 • Analiza kosztów procesów logistycznych,
 • Metody i techniki wykorzystywane w controllingu logistycznym,
 • Organizacja systemu informacyjnego controllingu logistycznego.

Moduł 8. Prawo w logistyce - dr Dariusz Ćwik

 • Prawne aspekty procesów logistycznych,
 • Magazynowanie i przechowywanie zapasów – podstawy prawne,
 • Usługi spedycyjne - podstawy prawne. Usługi transportowe – podstawy prawne,
 • Prawne aspekty outsourcingu i leasingu w logistyce.

 

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.