Marketing i Reklama Komunikacja Zintegrowana - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Marketing i Reklama Komunikacja Zintegrowana

Studia przekazują najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania procesami marketingowymi, zasad marketingowego myślenia i ich praktycznego zastosowania na rynku konkurencyjnym.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

 • Wstęp do komunikacji - 5 h,
 • Etyka zawodu PR - 3 h,
 • Ład medialny w Polsce - 3 h,
 • Komunikacja zewnętrzna:
  - strategie PR,
  - relacje z mediami,
  - public affairs,
  - rzecznictwo prasowe,
  - komunikacja korporacyjna,
  - CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) - 14 h.
 • Komunikacja wewnętrzna - 11 h:
  - wartości w pracy,
  - techniki godnościowych motywacji pracowniczych,
  - techniki wywierania wpływu i zarządzania zespołem,
  - komunikacja korporacyjna,
  - komunikacja kryzysowa,
 • FREELANCER - wady i zalety wolnego zawodu oraz prowadzenia działalności gospodarczej w marketingu, PR i mediach. - 3 h.
 • Pojęcie marki, funkcje i wyróżniki marki, - 5 h,
 • Strategie i pozycjonowanie marki, - 3 h,
 • Wizerunek i tożsamość marki, zalety i wady silnej marki - 3 h,
 • Zintegrowana komunikacja marki - 3 h,
 • Praca na przykładach - 3 h,
 • Zajęcia warsztatowe (przygotowanie projektu marki) - 3 h.
 • RODO - 3 h,
 • Prawo autorskie - 3 h,
 • Prawo prasowe - 3 h,
 • Formy współpracy (indywidualne, b2b) - 3 h,
 • Współpraca z NGO - 5 h,
 • Działania szkoleniowe - 3 h.
 • Funkcja reklamy - 3 h,
 • Zasady tworzenia reklam - 3 h,
 • Współpraca z domami mediowymi - 1,5 h,
 • Współpraca z działami reklam redakcji - 1,5 h,
 • Reklama TV, radiowa - 1,5 h,
 • Reklama internetowa - 1,5 h,
 • Rynek reklamy w Polsce i na świecie - 1,5 h,
 • Case studies - 4,5 h.
 • Zagrożenia w internecie - 3 h,
 • Mowa nienawiści i reakcja na nią - 3 h,
 • Parental trolling - 1,5 h,
 • Dostępne kanały social media i ich specyfika - 3 h,
 • Tworzenie profili indywidualnych - 1,5 h,
 • Tworzenie profili firmowych - 1,5 h,
 • Zarządzanie informacją w mediach społecznościowych - 1,5 h,
 • Kreowanie własnego wizerunku w internecie - 3 h,
 • Content marketing - 3 h.
 • Komunikacja interpersonalna - 3 h,
 • Techniki wywierania wpływu - 3 h,
 • Reguły wpływu społecznego - 3 h,
 • Konflikty i zarządzanie konfliktami - 3 h,
 • Mediacje i negocjacje - 3 h,
 • Mentoring i Coaching - 3 h,
 • Rozwój umiejętności menedżerskich - 3 h,
 • Praca w grupie, zajęcia warsztatowe - 6 h.
 • Praca na przykładach,
 • Praca warsztatowa (tworzenie projektów).

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

 Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.