Marketing i Reklama - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Marketing i Reklama

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2019r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, wydziału Handlu Zagranicznego. Specjalizacja menedżerska i marketingu międzynarodowego. Studia doktoranckie w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu Szkoły Głównej Handlowej. Posiada ponad 19 letnią praktykę zawodową w marketingu i zarządzaniu na stanowiskach menedżerskich i senior menedżerskich w korporacjach międzynarodowych, w tym Unilever, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, Grupa Eurozet.

Odpowiadała za całościowe zarządzanie biznesami marek lokalnych oraz międzynarodowych (m.in. Lipton Tea, o.b, Calgonit, Calgon, Carefree, Radio ZET) oraz projektami R&D na rynkach polskim oraz krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Odpowiadała za zespoły menedżerskie oraz ich rozwój, szkolenia marketingowe dla marketingowców jak i menedżerów innych funkcji.

Przez ponad 7 lat aktywnie uczestniczyła w procesach rekrutacji i rozwoju menedżerskiego pracowników w ramach korporacji międzynarodowych. Ukończyła kursy i szkolenia zawodowe z zakresu marketingu, praktycznego zarządzania biznesem, komunikacji oraz zarządzania potencjałem ludzkim m.in w London Business School oraz studia podyplomowe w Chartered Institute of Marketing na specjalizacji Professional Postgraduate Diploma in Marketing.

Od 2005 roku prowadzi własną działalność doradczą i konsultingową, która jest skoncentrowana na outsourcingu menedżerskim w obszarze zarządzania i marketingu.

Współpracuje również z przedsiębiorstwami w zakresie coachingu menedżerów.

W kwietniu 2009 uzyskała licencję Certified Professional Co-Active Coach ( CPCC) w Coaching Training Institute (CTI), USA - wiodącej organizacji coachingu koaktywnego oraz status Associated Certified Coach (ACC) w ramach International Coach Federation, USA.

Równolegle do aktywnego zarządzania zajmuje się coachingiem menedżerskim i life coachingiem dla organizacji i klientów indywidulanych. Posiada ponad 400 godzin doświadczenia z zakresu executive i life coaching. Pracuje z klientami w języku polskim i angielskim.

Głównym atutem w jej pracy z klientem jest umiejętność połączenia wieloletniego i wszechstronnego doświadczenia menedżerskiego oraz umiejętności coachingowych.

Doktor Sławomir Jarka ukończył studia na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Rozprawę doktorską z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw obronił w 2002 r. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz kursu organizowanego przez Uniwersytet Cornella (USA) i Fundację Mellona nt. „Experymental economics". Uczestnik i prelegent seminariów międzynarodowych m.in. Mansholt Graduate School, Wageningen University, Holandia (2007 r.); Bulding a Succussful Brand, Seminar of the Ries&Ries, Warszawa (2010 r.), Forum IAB Adaptive marketing Adaptive Enterprise Warszawa (2012). Wykładowca uniwersytecki na studiach 1 i 2 stopnia oraz studiach podyplomowych (m.in. Studia podyplomowe: Strategie konkurencji - planowanie i wdrażanie, Analiza i planowanie strategiczne w przedsiębiorstwach).

Obszary zainteresowań:

  • problemy zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach: analizy, oceny i projekty strategii przedsiębiorstw, analizy strategiczne przedsiębiorstw, analizy sektorowe, projektowanie strategii marketingowych przedsiębiorstw (strategie: promocji, produktu, dystrybucji i ceny).
  • problemy procesów zarządzania i współczesnych metod zarządzania: wybrane problemy planowania, organizowania (struktury organizacyjne), analiza i ocena wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwach, rozwój wirtualnych przedsiębiorstw.

W Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zatrudniony od 1.10.2004 roku na stanowisku adiunkta. Pełni funkcję Kierownika Katedry Marketingu WSFiZ. Jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej broniąc pracę pt. „Proces doboru środków reklamy w polskich przedsiębiorstwach".

W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce zarządzania działalnością marketingową, w tym w szczególności działalnością reklamową, innowacyjności procesów zarządzania oraz rozwoju i funkcjonowania usług biznesowych. Jest autorem i współautorem ponad 140 publikacji, w tym ponad 40 monografii i rozdziałów w monografiach oraz ponad 60 artykułów w recenzowanych czasopismach, takich jak „Handel Wewnętrzny", „Marketing i Rynek", Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Prace Naukowe UE w Szczecinie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, „Contemporary Economics", „Amfiteatru Economica". Jest również autorem i współautorem licznych referatów publikowanych w zbiorach materiałów konferencyjnych.

Równolegle pracuje w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, zajmując się problematyką rynku usług. Posiada też kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w dziedzinie badań marketingowych oraz jako konsultant przy wielu projektach realizowanych na zlecenie podmiotów komercyjnych, instytucji społecznych i organów administracji centralnej i samorządowej. Kierownik i wykonawca wielu projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz środków unijnych.

Wykładowca przedmiotów marketingowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowych i MBA (aktualnie: Podstawy marketingu, Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Badania rynkowe i marketingowe, Podstawy reklamy, Reklama, Marketing w handlu i usługach, Marketing międzynarodowy, Strategie promocji), a także promotor prac licencjackich, magisterskich i MBA.

Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, członkiem Rady Wydziału Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Rady Naukowej Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a także redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Handel Wewnętrzny".

mgr Marcin Dukat - współzałożyciel agencji Velocity specjalizującej się w budowaniu i wdrażaniu platform e-commerce B2C i B2B oraz realizowaniu kampanii SEM i social media.

Z branżą internetową związany od niemal dziesięciu lat. Pracował w centrali Viacom International Media Networks. W obszarze badań mediów cyfrowych odpowiadał za cały rynek międzynarodowy dla wszystkich marek w portfolio firmy m.in. MTV, VIVA, Nickelodeon, Comedy Central. Przez kilka lat związany także z Gemius SA, gdzie jako Dyrektor Działu Badań realizował projekty dla Klientów przy wykorzystaniu analityki internetowej, danych rynkowych i badań jakościowych.

Ukończył Uniwersytet Warszawski i studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.