Master of Business Administration in Finance - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Master of Business Administration in Finance

Studia przekazują najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2020 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Studia MBA in Finance uczą praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Są adresowane do menedżerów każdego szczebla zarządzania, analityków i dyrektorów finansowych, pracowników działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz osób chcących doskonalić i rozwijać własną wiedzę z zakresu finansów. Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy o systemach i rynkach finansowych, metodach prowadzenia efektywnych strategii inwestycyjnych, finansowania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, dbania o zachowanie płynności finansowej, analizy przychodów, kosztów i zysków jednostek gospodarczych, poznawania wartości przedsiębiorstw i czynników finansowych ją kształtujących oraz prowadzenia audytu i controllingu finansowego.

Absolwenci studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).