Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

 1. Podstawy zdrowia publicznego (8 godzin).
 2. Prawo w ochronie zdrowia. Postepowanie administracyjne i egzekucyjne (16 godzin).
 3. Systemy ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie (8 godzin).
 4. Organizacja nadzoru sanitarno - epidemiologicznego (8 godzin).
 5. Higiena w placówkach leczniczych i zakażenia szpitalne (14 godzin).
 6. Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych (16 godzin).
 7. Środowiskowe zagrożenia zdrowia – identyfikacja zagrożeń i ich eliminowanie (czynniki fizyczne, czynniki chemiczne,  czynniki biologiczne, czynniki psychospołeczne) (24 godziny).
 8. Profilaktyka chorób zakaźnych i cywilizacyjnych (16 godzin):
  - Higiena ogólna,
  - Szczepienia ochronne.
 9. Higiena pracy i choroby zawodowe (16 godzin):
  - Obrót chemikaliami,
  - Narkomania i nowe substancje psychoaktywne.
 10. Higiena żywienia i żywności (28 godzin):
  - Urzędowa kontrola żywności,
  - Systemy GHP/GMP/HACCP,
  - Żywienie w placówkach nauczania i wychowania,
  - Suplementy diety i produkty kosmetyczne.
 11. Zapobiegawczy nadzór sanitarny (16 godzin).
 12. Ochrona radiologiczna pacjenta i pracownika (8 godzin).
 13. Higiena szkolna (żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe) (14 godzin).
 14. Ochrona środowiska (24 godziny):
  - Gospodarka odpadami,
  - Grzebanie zwłok (ekshumacja, przewóz),
  - Nadzór i monitorowanie jakości wody,
  - Warunki sanitarno epidemiologiczne w obiektach użyteczności publicznej.
 15. Organizacja Pierwszej Pomocy w nagłych wypadkach (16 godzin).
 16. Profilaktyka zdrowotna w jednostkach podległych MON (16 godzin).
 17. Podstawy promocji zdrowia, programy profilaktyczne metody i techniki stosowane w promocji (14 godzin).
 18. Międzynarodowa problematyka zdrowotna /ochrona sanitarna granic państwa /system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności (RASFF) (8 godzin). 

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.