Obsługa celna przedsiębiorstw - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Obsługa celna przedsiębiorstw

Celem kształcenia na poziomie podyplomowym w zakresie obsługi celnej przedsiębiorstw jest zdobycie, rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego w zakresie obsługi celnej podmiotów zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowy.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

PROGRAM MODUŁOWY:

 • Polityka celna międzynarodowa a polityka UE (dr Anna Reiwer-Kaliszewska – 2h)
 • Środki antysusydyjne i postępowanie antysubsydyjne w prawie WTO i UE (dr Anna Reiwer-Kaliszewska – 5h)
 • Środki antydumpingowe i postępowanie antydumpingowe w prawie WTO i UE (dr Anna Reiwer-Kaliszewska – 5h)
 • Konwencje celne (m.in. Konwencję z Kyoto w sprawie uproszczeń i harmonizacji postępowania celnego, międzynarodowa konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zharmonizowanego Systemu Kodowania i Opisu Towarów, Porozumienie w sprawie stosowania Artykuł VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD) i inne) (dr Małgorzata Chackiewicz – 8h)
 • Źródła prawa celnego
 • Unijne prawo celne a polskie prawo celne
 • Stosowanie unijnego ustawodawstwa celnego
 • Podstawowe zasady z katalogu prawa celnego
 • Podstawowe pojęcia z prawa celnego (cło, dług celny, zgłoszenie celne, zgłaszający, przedstawiciel, przywozowa deklaracja skrócona, wywozowa deklaracja skrócona, kontrola celna, itd.)
 • Obowiązki wynikające z przywozu towarów na obszar celny UE lub wywozu z unijnego obszaru celnego
 • Zgłoszenie celne i inny sposób postępowania z towarem (dr Żaneta Gwardzińska – 2 h)
 • Dług celny, dłużnik oraz zabezpieczenie długu celnego (prof. SGH dr hab. Ewa Gwardzińska – 2h)
 • Przedstawicielstwo celne bezpośrednie i pośrednie oraz prawa i obowiązki przedstawicieli (prof. SGH dr hab. Ewa Gwardzińska – 2h)
 • Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (prof. SGH dr hab. Ewa Gwardzińska – 2h)
 • Konstrukcja prawna procedur celnych przywozowych (dopuszczenie do obrotu, tranzyt, składowanie celne, wolny obszar celny, odprawa czasowa, końcowego przeznaczenia, uszlachetniania czynnego)
 • Konstrukcja prawna procedur celnych wywozowych (procedura wywozu, uszlachetniania biernego)
 • Taryfa celna – taryfikacja towarów
 • Metody ustalania wartości celnej towarów
 • Reguły ustalania pochodzenia towarów
 • Procedury uproszczone
 • Scentralizowana odprawa celna
 • Samoobsługa celna
 • Inne uproszczenia
 • Zwolnienia celne
 • Zasady ogóle postępowań w sprawach celnych (dr Żaneta Gwardzińska – 2 h)
 • Podmioty i przedmiot postępowań w sprawach celnych (dr Żaneta Gwardzińska – 2 h)
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze w sprawach celnych (dr Małgorzata Chackiewicz – 3 h)
 • Kontrola rozstrzygnięć w sprawach celnych celnych (dr Małgorzata Chackiewicz – 2 h)
 • Decyzja celna w I i II instancji celnych (dr Małgorzata Chackiewicz – 3 h)
 • Odwołanie od decyzji celnej celnych (dr Małgorzata Chackiewicz – 3 h)

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.