Obsługa celna przedsiębiorstw - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Obsługa celna przedsiębiorstw

Celem kształcenia na poziomie podyplomowym w zakresie obsługi celnej przedsiębiorstw jest zdobycie, rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego w zakresie obsługi celnej podmiotów zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowy.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

  1. prof. SGH dr hab. Ewa Gwardzińska - profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zakład Prawa Podatkowego i Celnego, Katedra, Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH), doktor habilitowana, agent celny, biegły sądowy, konsultant Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji (PICLIS), były członek Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Ministrze Finansów; autorka licznych prac z zakresu międzynarodowego i unijnego prawa celnego oraz polityki celnej.

  2. dr Żaneta Gwardzińska - doktor nauk prawnych, agent celny, założycielka firmy eksperckiej GWARDZIŃSKA LEGAL, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz współpracownik Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO Uniwersytetu Opolskiego, były pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., członkini The International Art Market Studies Association, ICOM, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków; autorka licznych publikacji z zakresu prawa ochrony dziedzictwa i prawa celnego, w tym ochrony międzynarodowego obrotu dobrami kultury.

  3. Piotr Gołdyn - Prezes Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji, właściciel agencji celnej GOLDI Sp. z o.o.

  4. dr Jakub Chowaniec – doktor nauk prawnych, Dyrektor Departamentu Analiz Podatkowych w Ministerstwie Finansów, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego, prawa finansowego, a także prawa finansowego państw byłego ZSRR.

  5. dr Anna Reiwer-Kaliszewska – doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny,adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i celnego.

  6. dr Małgorzata Chackiewicz – emerytowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie, doktor nauk humanistycznych z zakresu socjologii, biegły sądowy, adiunkt w Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, autorka licznych publikacji z zakresu prawa celnego

  7. dr Piotr Stanisławyszyn - doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, pełniący obowiązki kierownika Zakładu Prawa Finansowego; sędzia sądu rejonowego; współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego "Aureus" w Opolu; autor blisko 90 publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych.