Opieka farmaceutyczna w praktyce - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Opieka farmaceutyczna w praktyce

Studia podyplomowe przeznaczone są dla magistrów farmacji i mają na celu przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia opieki farmaceutycznej zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

Program

 

 • Definicja opieki farmaceutycznej wynikająca z ustawy o zawodzie farmaceuty

 • Rola współpracy lekarza i farmaceuty w poprawie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia

 • Usługi opieki farmaceutycznej i ich dokumentacja

 • Wymogi prawne wdrażania opieki farmaceutycznej

 • Komunikacja w różnych kontekstach zawodowych

 • Kluczowe umiejętności niezbędne do efektywnej komunikacji

 • Podstawowe zasady efektywnej komunikacji w opiece zdrowotnej. Najczęstsze bariery

 • Dostosowanie metody prowadzenia wywiadu do świadczonej usługi

 • Budowanie i utrzymywanie relacji z pacjentem

 • Sprawność językowa pacjenta, podstawowe błędy w komunikacji

 • Transteoretyczny model zmiany

 • Omówienie założeń i zasad prowadzenia wywiadu motywującego

 • Omówienie techniki przekazu zwrotnego

 • Optymalizacja terapii i przestrzeganie zaleceń terapeutycznych

 • Coaching zdrowotny

 • Samoleczenie jako element samoopieki

 • Doradzanie przy objawach przeziębienia

 • Wybrane problemy związane z funkcjonowaniem skóry i jej przydatków

 • Doradzanie w alergiach

 • Pielęgnacja i leczenie ran, postępowanie w oparzeniach

 • Drobne dolegliwości w obrębie przewodu pokarmowego

 • Poradnictwo w dolegliwościach bólowych

 • Wywiad medyczny i terapeutyczny

 • Identyfikacja i kategoryzacja problemów lekowych

 • Opracowanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej

 • Przygotowywanie rekomendacji dla pacjenta i lekarza

 • Konsultacja farmaceutyczna

 • Biorównoważność produktów leczniczych

 • Interpretacja badań diagnostycznych

 • Przedstawienie zasad i monitorowanie przebiegu terapii

 • Wprowadzenie do profilaktyki chorób układu krążenia

 • Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego

 • Badania diagnostyczne w profilaktyce chorób układu krążenia

 • Ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia

 • Ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego

 • Edukacja zdrowotna i przygotowanie materiałów dla pacjenta

 • Badania antropometryczne

 • Pomiar ciśnienia

 • Pomiar glikemii

 • Profil lipidowy

 • Testy diagnostyczne: antygenowe SARS-CoV-2, grypy, antygenu Streptococcus grupy A, stężenia CRP, test na obecność Helicobacter pylori

 • Nauka kwalifikacji do szczepienia

 • Przygotowanie roztworu szczepionki

 • Nauka wykonywania iniekcji z wykorzystaniem modelu treningowego

 • Postępowanie w stanach nagłych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wstrząs anafilaktyczny

 • Doraźna pomoc w aptece

 • Odpowiedzialność zawodowa

 • Pacjent geriatryczny (charakterystyka pacjenta geriatrycznego, specyfika wywiadu i przeglądu lekowego, najczęściej występujące problemy lekowe, leki potencjalnie niewłaściwe u osób starszych)

 • Pacjent pediatryczny (charakterystyka pacjenta pediatrycznego, doradzanie w dolegliwościach i chorobach wieku dziecięcego)

 • Pacjentka w ciąży (charakterystyka kobiety ciężarnej, doradzanie w dolegliwościach w okresie ciąży, suplementacja w okresie ciąży)

 • Pacjentka karmiąca (charakterystyka kobiety karmiącej piersią, rekomendacje dotyczące karmienia piersią, doradzanie w dolegliwościach i zasady bezpiecznej farmakoterapii w okresie laktacji, doradzanie w problemach laktacyjnych, suplementacja w okresie karmienia piersią)

 • Pacjent kardiologiczny (omówienie podstawowych jednostek chorobowych, zapoznanie z wytycznymi PTK i ESC, specyfika przeglądu lekowego u pacjenta kardiologicznego, zalecenia niefarmakologiczne, edukacja z zakresu samoopieki)

 • Pacjent pulmonologiczny (charakterystyka przebiegu astmy i POChP, zapoznanie z wytycznymi GINA i GOLD, specyfika przeglądu lekowego u pacjenta pulmonologicznego, edukacja z zakresu prawidłowego stosowania inhalatorów)

 • Pacjent diabetologiczny (typy cukrzycy i specyfika ich leczenia, zapoznanie z wytycznymi PTD, specyfika przeglądu lekowego u pacjenta diabetologicznego, zalecenia niefarmakologiczne, edukacja z zakresu stosowania glukometrów, insulinoterapia, profilaktyka powikłań nagłych i przewlekłych)

 

Zajęcia: W46h (wykłady), S50h (seminaria), Ć80h (ćwiczenia)

Uwaga: S – grupy 20-osobowe, Ć – grupy 10-osobowe 

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.