Opieka farmaceutyczna w praktyce - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Opieka farmaceutyczna w praktyce

Studia podyplomowe przeznaczone są dla magistrów farmacji i mają na celu przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia opieki farmaceutycznej zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

Udział w panelu wykładowców przyjął prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

 

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska była wieloletnim pracownikiem naukowym w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie oraz przez 25 lat pracowała jako lekarz w Klinice Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii tego Instytutu w Szpitalu Bródnowskim. Stworzyła i przez wiele lat kierowała Zakładem Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej. W 2015 roku zwyciężyła w 11. Edycji konkursu Popularyzator Nauki w kategorii Popularyzatorzy Indywidualni – Naukowcy, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku prof. M. Kozłowska-Wojciechowska została wybrana przez Czytelników portalu farmacja.pl w plebiscycie Osobowość 20-lecia jako nie farmaceuta, który wpłynął na obraz polskiej farmacji.

 

Prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2012 i wieloletni kierownik Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Twórca i Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Jest autorem 154 artykułów w czasopismach rangi międzynarodowej o łącznym IF – 292, które były cytowane 3228 razy. Ma 4 patenty międzynarodowe i 2 krajowe. Był także przez okres 20 lat Redaktorem Naczelnym czasopisma Czynniki Ryzyka. Reprezentował Europę Centralną w International Task Force for the Prevention of Cardiovascular Disease i jest członkiem wybieralnym w American Heart Association i reprezentantem Polski w International Society of Atherosclerosis.

 

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena Makarewicz-Wujec

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Główne obszary zainteresowań to niefarmakologiczne wsparcie farmakoterapii, żywienie kliniczne oraz profilaktyka pierwotna i wtórna chorób układu krążenia. Od 20 lat zajmuje się edukacją zdrowotną. Jest autorem 38 oryginalnych publikacji naukowych, 15 prac poglądowych, 12 rozdziałów w monografiach oraz ponad 300 publikacji popularno-naukowych.

 

Dr n. farm. Edyta Czepielewska

Farmaceutka, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert w zakresie oceny poprawności farmakoterapii. Od 2017 r. zaangażowana w projekt dotyczący wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych wśród osób starszych. Uczestniczyła w koordynowanej opiece specjalistycznej nad pacjentami po zawale serca. Główne obszary zainteresowań to przeglądy lekowe, skuteczność i bezpieczeństwo terapii, działania niepożądane, jakość życia, dermatologia, kosmetologia oraz substancje pochodzenia naturalnego. Autorka kilkunastu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 

Dr n. farm. Anna Dworakowska

Farmaceutka, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert w zakresie adherence. Posiada doświadczenie praktyczne w przeprowadzaniu przeglądów lekowych, tworzeniu zaleceń dla pacjenta i planu opieki farmaceutycznej. Uczestniczyła w koordynowanej opiece specjalistycznej nad pacjentami po zawale serca. Główne obszary badań i zainteresowań to relacje farmaceutów z pacjentami i lekarzami, metody komunikacji i edukacji, przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i farmakoterapia zgodna z zasadami EBM. Autorka kilkunastu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, współpracuje naukowo z kilkoma ośrodkami na świecie.

 

Dr n. farm. Magdalena Stolarczyk

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (studia magisterskie i doktoranckie), absolwentka studiów podyplomowych „Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej” na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od 2014 roku prowadzi bloga www.farmaceuta-radzi.pl. Pracuje w aptece ogólnodostępnej, szczepi przeciwko COVID-19 i grypie, testuje na obecność SARS-CoV-2. Autorka licznych artykułów, szkoleń stacjonarnych i internetowych, certyfikowana promotorka karmienia piersią, ekspert merytoryczny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiP). Pomysłodawczyni akcji edukacyjnej „Leki to nie cukierki”, organizatorka konferencji MedBloggers. Członek zespołu ds. opieki farmaceutycznej przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie.

Farmaceutka z pasji, zamiłowania, wykształcenia i doświadczenia – farmaceutom pomaga zdobywać nową wiedzę i umiejętności, a pacjentom tłumaczy zawiłości farmacji oraz mówi jak skutecznie i bezpiecznie stosować leki.

 

Mgr farm. Agnieszka Moszczyński

Farmaceutka z ponad 15-letnim doświadczeniem. Większość zawodowego życia spędziła w Wielkiej Brytanii gdzie praktykowała w różnych rolach w aptece ogólnodostępnej jak również w przychodni lekarskiej. Ukończyła studia podyplomowe ,,Clinical Pharmacy in Practice’’ na Robert Gordon University w Szkocji jak również ,,Independent Prescriber’’ zakończony OSCE na Anglia Ruskin University w Cambridge. Jest członkiem Komisji Opieki Farmaceutycznej przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej. Jej największą inspiracją i motywacją jest szeroko rozumiana opieka nad pacjentem, która sprawia że farmaceuta ma realny wpływ na poprawę jakości zdrowia i życia pacjentów.

 

Lek. med. Jerzy Raszek

Jerzy Raszek ukończył Warszawską Akademie Medyczną (obecnie WUM) w 1975 roku; po zdanych egzaminach specjalizacyjnych I i II stopnia uzyskał tytuł Specjalisty z zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W latach 1976-1993 pracował w Centrum Zdrowia Dziecka. Zdobył  międzynarodowe doświadczenie zawodowe pracując w szpitalach w Brukseli, Rotterdamie i Paryżu, a także w Konstantynie (Algeria) jako specjalista i konsultant w dziedzinie anestezjologii. W roku 1993 rozpoczął swoją karierę w firmach farmaceutycznych, nabywając doświadczenie z zakresu marketingu i kierowania zespołami pracowników, a także prowadząc szkolenia merytoryczne. W latach 2000-2003 współpracował z firmą brytyjską Carter&Lis, prowadzącą działalność konsultingowo-szkoleniową. Od lutego 2003 został Kierownikiem Ośrodka Klinicznego firmy zajmującej się wykonywaniem badań biorównoważności produktów leczniczych oraz monitorowaniem badań klinicznych wyższych faz.