Podatki - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Podatki

Studia, poprzez swój program konsultowany z autorami ustawy o doradztwie podatkowym, obejmują zagadnienia przydatne do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

Moduł I Podatki i system podatkowy

 • Wstęp do prawa podatkowego,
 • Źródła i wykładnia prawa podatkowego.

Moduł II  Analiza podatkowa

 • Analiza podatkowa,
 • Optymalizacja podatkowa.

Moduł III  Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego

 • Dyrektywy Unii Europejskiej,
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Moduł IV Materialne prawo podatkowe

 • Podatki pośrednie,

          - Podatek od towarów usług,

          - Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy,

          - Podatek od gier,

          - Orzecznictwo (w VAT),

 • Podatki dochodowe:

          - Od osób fizycznych,

          - Od osób prawnych,

 • Podatki majątkowe i lokalne:

          - Podatek od spadków i darowizn,

          - Podatek od posiadanego majątku (leśny, rolny, od nieruchomości),

          - Podatek od czynności cywilnoprawnych,

 • Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa.

Moduł V Ordynacja podatkowa

 • Postępowania przed organami podatkowymi,
 • Postępowania przed sądami administracyjnymi (w tym orzecznictwo),
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w administracji.

Moduł VI Prawo celne i dewizowe

 • Prawo celne,
 • Prawo dewizowe.

Moduł VII Przepisy karno-skarbowe

 • Prawo karne skarbowe,
 • Administracji podatkowa i kontrola skarbowa,
 • Krajowa Administracja Skarbowa.

Moduł VIII Podstawy prawa bilansowego, ewidencji podatkowej oraz prowadzenia ksiąg podatkowych

 • rachunkowość,
 • rachunkowość podatkowa,
 • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg.

Moduł IX Podatki w praktyce

 • Deklaracje podatkowe,
 • Pisma procesowe w sprawach podatkowych,
 • Ceny transferowe.

Moduł X Doradztwo podatkowe

 •  zasady wykonywania zawodu i etyka doradcy podatkowego.

 

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.