Podatki - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Podatki

Studia, poprzez swój program konsultowany z autorami ustawy o doradztwie podatkowym, obejmują zagadnienia przydatne do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2020 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

Źródła i wykładnia prawa podatkowego
Dyrektywy Unii Europejskiej, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów usług, podatek akcyzowy, podatki lokalne
Postępowania przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi oraz postępowania egzekucyjne w administracji.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do słuchaczy zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian programowych stosowanie do profilu zawodowego słuchaczy ich przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań, a zmiany mogą dotyczyć max. 20% treści programowych.