Praktyka Umiejętności Klinicznych - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Praktyka Umiejętności Klinicznych

Studia podyplomowe przeznaczone dla osób, które w praktyczny sposób chciałaby nabyć umiejętności pracy klinicznej z pacjentem

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2019r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Program studiów przewiduje jedynie trzydzieści godzin wykładów, niezbędnych do zrozumienia podstaw teoretycznych stosowanej praktycznie wiedzy. Sto dwadzieścia godzin warsztatów kompetencji klinicznych, opierających się na pracy własnej studentów i zawierających treningi praktycznych umiejętności.

Cechą szczególną tego kierunku studiów podyplomowych jest staż, sto pięćdziesiąt godzin obserwacji procesu diagnozy i terapii, zakończony napisaniem przez każdego z uczestników studium przypadku dotyczącego jednego z pacjentów.

Program studiów podyplomowych zakłada wykształcenie praktycznych umiejętności klinicznych oraz przekazanie wiedzy dotyczącej następujących zagadnień:

  • Diagnozy w psychoterapii, osób z zaburzeniami psychicznymi, systemów rodzinnych oraz diagnozy w sytuacji kryzysowej
    i nakierowanej na wsparcie.
  • Podstawowych technik terapeutycznych.
  • Kształtowania umiejętności interpersonalnych w relacji pomagania. Komunikacji interpersonalnej z osobami chorymi psychicznie i somatycznie oraz rodziną chorego. Rozumienie dynamiki procesu grupowego, kierowanie zespołem niosącym pomoc.