Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe

Celem studiów jest podniesienie kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności dla pracowników wymiaru sprawiedliwości z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego.

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

"Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości - Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe" to nazwa projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego realizowane będą studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

W ramach projektu zaplanowano 2 edycje studiów podyplomowych dla 80 pracowników wymiaru sprawiedliwości, specjalizujących się w tematyce gospodarczej, w szczególności prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego, zainteresowanych podniesieniem wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie ww. prawa zintegrowanego z wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępstw gospodarczych. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.

Studia skierowane są do określonej grupy pracowników wymiaru sprawiedliwości:
- sędziów z wydziałów gospodarczych prowadzących postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz,
- prokuratorów i asesorów prokuratorskich zajmujących się ściganiem przestępczości gospodarczej/finansowej.