Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe

Celem studiów jest podniesienie kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności dla pracowników wymiaru sprawiedliwości z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego.

Charakterystyka

"Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości - Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe" to nazwa projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego realizowane będą studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

W ramach projektu zaplanowano 2 edycje studiów podyplomowych dla 80 pracowników wymiaru sprawiedliwości, specjalizujących się w tematyce gospodarczej, w szczególności prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego, zainteresowanych podniesieniem wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie ww. prawa zintegrowanego z wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępstw gospodarczych. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.

Studia skierowane są do określonej grupy pracowników wymiaru sprawiedliwości:
- sędziów z wydziałów gospodarczych prowadzących postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz
- prokuratorów i asesorów prokuratorskich zajmujących się ściganiem przestępczości gospodarczej/finansowej.

Udział w studiach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Projektu: www.podyplomoweprawo.vizja.pl