Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe

Celem studiów jest podniesienie kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności dla pracowników wymiaru sprawiedliwości z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

I. Prawo upadłościowe

II. Prawo restrukturyzacyjne

III. Wprowadzenie do mikroekonomii

IV. Wprowadzenie do makroekonomii

V. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

VI. Źródła finansowania przedsiębiorstw

VII. Rachunkowość spółek.

VIII. Budżet państwa, dochody, wydatki, deficyt budżetowy, dług publiczny cz. 1

IX. Budżet państwa, dochody, wydatki, deficyt budżetowy, dług publiczny cz. 2

X. Zarządzanie długiem publicznym

XI. Odpowiedzialność państwa za zobowiązania publiczne – wybrane zagadnienia

XII. Opodatkowanie podmiotów gospodarczych

XIII. Teleinformatyka śledcza. Dokumenty w formie elektronicznej

XIV. Prawo spółek handlowych, w tym z kapitałem międzynarodowym

XV. Przestępstwa przeciwko prawom wierzyciela

XVI. Niewypłacalność i upadłość w stosunku do osób fizycznych i prawnych w zakresie czynów stypizowanych w art. 300-302 K.K., rozróżnienie stanu grożącej i zaistniałej niewypłacalności i upadłości

XVII. Psychologiczne czynniki wpływające na zeznania osób dorosłych, starszych i upośledzonych umysłowo

XVIII. Dziecko jako świadek i poszkodowany

 

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.