Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Dyplom ukończenia studiów uprawnia do samodzielnego wykonywania badań w zakresie psychologii transportu i wydawania opinii. Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia do orzekania o sprawności kierowców.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Opłaty

płatnośćrocznasemestralnamiesięczna (10)
czesne 1x4500 zł 2x2750 zł 10x650 zł
wpisowe

200 zł 

 

Terminy płatności dla edycji wiosennej:

Płatność jednorazowa - 28 lutego
Płatność semestralna - I rata do 28 lutego, II rata do 30 września
Płatność miesięczna - I rata do 28 lutego, raty II-X do 10 dnia każdego miesiąca w okresie od marca do listopada

 

Terminy płatności dla edycji jesiennej:

Płatność jednorazowa - 30 września
Płatność semestralna - I rata do 30 września, II rata do 28 lutego
Płatność miesięczna - I rata do 30 września, raty II-X do 10 dnia każdego miesiąca w okresie od października do czerwca

 

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa

Numer konta
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001