Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Dyplom ukończenia studiów uprawnia do samodzielnego wykonywania badań w zakresie psychologii transportu i wydawania opinii. Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia do orzekania o sprawności kierowców.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

  • dr Jacek Giszczak

  • dr Piotr Mamcarz

  • dr Ewa Tokarczyk

  • dr Olaf Truszczyński

  • prof. dr hab Wojciech Słomski

  • Magdalena Gowin
  • Olga Modzelewska

Dr Olaf E. Truszczyński ukończył Wojskową Akademię Medyczną i Uniwersytet Łódzki - Wydział Filozoficzno-Historyczny (1984 r.), na kierunku Psychologia. Po ukończeniu studiów pracował naukowo w Zakładzie Psychologii Pracy i Służby Wojskowej Instytutu Higieny Psychicznej Wojskowej Akademii Medycznej. Następnie przeniósł się do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML) gdzie początkowo kierował Pracownią Psychodiagnostyki Zakładu Psychologii Lotniczej, a następnie Zakładem Bezpieczeństwa Lotów. W 1998 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i podjął na tym Uniwersytecie pracę naukowo-dydaktyczną jako adiunkt w katedrze Pracy i Stresu Instytutu Psychologii UKSW. Od 2003 do 2016 był dyrektorem WIML. Ukończył kursy specjalistyczne poświęcone badaniom wypadków i katastrof lotniczych w Wielkiej Brytanii oraz Szwecji i Hiszpanii. Odbył staż naukowy w bazie lotnictwa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, gdzie przeszedł szkolenie w zakresie selekcji i kwalifikacji pilotów samolotów wysokomanewrowych i zapoznał się ze specyfiką pracy pilotów morskich. Dr Olaf E. Truszczyński był także ekspertem, reprezentującym Polskę na forum międzynarodowym. Został nominowany przez Ministra Obrony Narodowej w 2005 r na członka (ang. principal member) Human Factors and Medicine Panel Science and Technology Organisation NATO. Był także przedstawicielem Polski w Europejskiej Agencji Obrony (ang. European Space Agency). Brał udział w misjach wojskowych w Libanie w ramach UNIFIL (ang. United Nations Interim Force in Lebanon) w latach 1993-1994, a także w Afganistanie w ramach działań ISAF (ang. International Security Assistance Force) w 2012 r. Napisał i był współautorem ponad 50 artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących psychologii lotniczej, psychologii transportu drogowego oraz problematyki oddziaływania stanów ekstremalnych na reakcje psychiczne człowieka. Posiada uprawnienia do badań kierowców, pilotów wojskowych i cywilnych, osób ubiegających się o posiadanie broni.