Psychologiczne Aspekty Zarządzania Organizacją - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Psychologiczne Aspekty Zarządzania Organizacją

Innowacyjny program studiów zapewnia Słuchaczom możliwość poznania niestandardowych nurtów zarządzania nowoczesną organizacją.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2020 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania organizacją. Studia te mają charakter teoretyczno-warsztatowy.  Adresatami kierunku są menedżerowie biznesu, pracownicy HR,  kadra kierownicza, liderzy organizacji oraz wszystkie osoby, które są zainteresowane wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w rozwoju organizacji.

Uczestnicy studiów podyplomowych zdobywając wiedzę i umiejętności psychologiczne potrzebne w zarządzaniu organizacją, będą mieli również okazję do rozwinięcia własnych umiejętności psychospołecznych i odkrywania nowych, nieznanych sobie aspektów własnej osoby. Podczas zajęć warsztatowych Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności min. z zakresu diagnozy organizacji, kreowania procesów i zarządzania zmianą w organizacji.

Studia realizowane są przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie we współpracy z Instytutem Gestalt w Krakowie. Praktycy nurtu Gestalt z Instytutu Gestalt (IG) w Krakowie, wykorzystują to innowacyjne podejście w pracy z organizacjami. Podejście Gestalt reprezentuje przede wszystkim jeden z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się w świecie nurtów psychoterapii. Obecnie natomiast wzrasta liczba osób, które używają podejścia Gestalt nie tylko w pracy terapeutycznej, ale również jako trenerzy, coachowie, konsultanci lub menadżerowie w organizacjach.

Oprócz specjalistów Gestalt zajęcia poprowadzą pracownicy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej posiadający bogate doświadczenie naukowe, dydaktyczne oraz praktyczne w zarządzaniu organizacją oraz kapitałem ludzkim.