Rachunkowość - dla początkujących - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Rachunkowość - dla początkujących

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2020 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z istotą, funkcjami, strukturą współczesnej rachunkowości, z zasadami sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, ze sposobem interpretacji informacji ekonomicznych wynikających ze sprawozdania finansowego, z ewidencją i rozliczaniem kosztów, z tradycyjnymi i nowoczesnymi systemami rachunku kosztów, stanowiącymi podstawę podejmowania decyzji w jednostce gospodarczej, a także z oceną sytuacji finansowej i majątkowej jednostki na podstawie sprawozdania  finansowego.

Studia adresowane są do osób, które nie ukończyły studiów ekonomicznych, ukończyły studia ekonomiczne, na których rachunkowość nie była wiodącym przedmiotem oraz tych, które pracują w działach finansowo-księgowych i chciałyby pogłębić znajomość podstaw rachunkowości.