Rekrutacja na studia podyplomowe

Witamy w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków studiów

1Wybór kierunku studiów

Na początku należy wybrać kierunek studiów z listy dostępnych kierunków oraz dokonać wyboru trybu płatności

2Kwestionariusz osobowy

Na tym etapie należy wypełnić krótki kwestionariusz osobowy. Miejsce na studiach zostaje zarezerwowane.

3Złożenie dokumentów

Aby zakończyć proces rekrutacji należy złożyć w Biurze Rekrutacji wymagane dokumenty

4Opłaty za studia i umowa

Przed rozpoczęciem studiów należy dokonać opłat zgodnie z zadeklarowaną wysokością i trybem

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w terminach:

Edycja XLV - do 15 lutego 2021 r.

Rekrutacja na kolejne edycje studiów podyplomowych prowadzona jest odpowiednio:

Edycja XLVI - do 30 września 2021 r.

Wymagane dokumenty

1 zdjęcie dyplomowe (4,5 x 6,5 cm)
podpisane imieniem i nazwiskiem, z dopisaną nazwą kierunku

dokument .docx (MS Word) z danymi z dowodu osobistego

kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
(oryginał lub odpis do wglądu)

dowód wpłaty wpisowego

Zasady rekrutacji

Przyjęcie na studia
Kandydatów na studia przyjmuje się według kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostarczenie do Biura Rekrutacji niezbędnych dokumentów oraz wniesienie opłat za studia zgodnie z zadeklarowaną wysokością i trybem.