Seksuologia Kliniczna - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Seksuologia Kliniczna

Ukończenie studiów umożliwia ubieganie się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego. Opiekunem merytorycznym  studiów jest prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz.

Zapraszamy na edycje zimową! Rekrutacja trwa do 15 września 2021 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25.08-27.08.2021r. Kolegium Kształcenia Podyplomowego jest nieczynne.

Wykładowcy

Psycholog, adiunkt w Katedrze Seksuologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania (kierownik katedry: prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz). Zarówno studia magisterskie jak i pracę doktorską ukończyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu psychoterapii i seksuologii na studiach magisterskich oraz podyplomowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła serię szkoleń w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Prowadzi terapię rodzin dysfunkcyjnych, grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, pracowała także jako asystent rodziny. Jej zainteresowania oscylują wokół psychoterapii rodzin, terapii małżeńskiej, seksuologii, terapii zaburzeń odżywiania się.

Jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CBT), posiada także dyplom Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC). Jest doktorem psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu psychoterapii rodzin i małżeństw. Uczestniczy w całościowym szkoleniu terapii ericksonowskiej. Pracowała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w okresie 2004-2006 r. W latach 2007-2010 prowadziła psychoterapię indywidualną oraz partnerską w Ogólnopolskiej Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów magisterskich oraz podyplomowych w Katedrze Psychoterapii i Terapii Seksualnej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz kursy doszkalające w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię partnerską dla osób dorosłych i młodzieży. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysów życiowych, a także trudności w bliskich związkach (małżeństwo, rodzina, praca, trudności seksualne), przeżywają stratę lub zawód miłosny; cierpią z powodu przygnębienia, przeciążenia stresem; są zainteresowane rozwojem swojej osobowości i zwiększeniem satysfakcji w relacjach z innymi ludźmi. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz pracy z niską samooceną. W swojej pracy wykorzystuje techniki wyobrażeniowe, integrując podejście poznawczo-behawioralne z podejściem humanistycznym.

Prowadzi psychoterapię także w języku angielskim.

Jestem absolwentką Wydziały Psychologii UW oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie obecnie jestem doktorantką. Ukończyłam podyplomowe studia „Seksuologia kliniczna” WUM oraz kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Obecnie uczęszczam do 4-letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Odbyłam staże w różnorodnych publicznych placówkach zdrowia psychicznego. Pracuję jako psychoterapeutka, seksuolożka, konsultantka na telefonach zaufania oraz edukatorka seksualna prowadząca warsztaty na terenie całej Polski. Jestem także wieloletnią wolontariuszką w Grupie Ponton. Czerpię dużą satysfakcję i radość z prowadzenia zajęć, w ramach których zdobytą wiedzą i doświadczeniem mogę się dzielić.