Seksuologia Kliniczna - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Seksuologia Kliniczna

Ukończenie studiów umożliwia ubieganie się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego. Opiekunem merytorycznym  studiów jest prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2020 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

Lekarz, Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1966).

Specjalista psychiatra, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor, biegły sądowy. W 1981 roku obronił pracę doktorską, w 1986 habilitował się, w 1995 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, od 1999 przez dwie kolejne kadencje pełnił funkcje Dziekana Wydziału Rehabilitacji, ponadto jest Kierownikiem Katedry Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i wykładowcą na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie. Od 1994 roku pełni funkcję Konsultanta Krajowego z zakresu seksuologii. Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Kierownik naukowy i wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy z seksuologii i psychiatrii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu seksuologii (m.in. książki „Seks partnerski”, „Seks dojrzały”, „Seks nietypowy”, „Encyklopedia erotyki”, „Edukacja seksualna”, „On i ona o seksie” itd.) i psychiatrii oraz kilku tysięcy artykułów popularnonaukowych.

Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta, pierwszy w Polsce specjalista medycyny seksualnej (FECSM) afiliowany przez European Union of Medical Specialists. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2004). W latach 2002 i 2003 odbywał staże kliniczne w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu w Heidelbergu. W latach 2006 – 2010 pracował w Ogólnopolskiej Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Warszawie. Poza Centrum Terapii Lew-Starowicz, pracuje w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (od 2006 roku).W 2008 obronił pracę doktorską na temat zaburzeń seksualnych u pacjentów hemodializowanych.

W praktyce klinicznej zajmuje się problemami zdrowia psychicznego i seksualnego kierując się zasadą holistycznego podejścia do terapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i partnerską (małżeńską).

Zaangażowany w prace badawcze z zakresu patofizjologii zaburzeń seksualnych, dysfunkcji seksualnych w chorobach przewlekłych (niewydolności nerek, stwardnieniu rozsianym) oraz seksuologii sądowej. Swoje prace prezentował na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych (Praga, Glasgow, Lisbona, Rzym, Montreal, Seul, Lyon, Mediolan, Chicago, Bangkok).

Wykładowca na kursach specjalizacyjnych z seksuologii dla lekarzy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Jest współtwórcą i wykładowcą w Szkole Terapii Seksualnej(www.lew-starowicz.pl/szkola-terapii).Ponadto, prowadzi zajęcia na kursach specjalizacyjnych z seksuologii dla lekarzy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu seksuologii i psychiatrii, współautor kilku książek z zakresu seksuologii. Tłumacz polskiego przekładu „Kompendium Psychiatrii, Psychoterapii i Medycyny Psychosomatycznej”.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, European Society for Sexual Medicine, International Society for Sexual Medicine. Posiada certyfikat Vienna School of Clinical Research (2006). Posiada certyfikaty językowe CAE i ZMP, prowadzi terapię pacjentów polsko-, angielsko- i niemieckojęzycznych.

Prywatnie miłośnik podróży, narciarstwa, elektrycznego bluesa i muzyki latynoamerykańskiej.

Psychoterapeuta (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,1991r.), seksuolog kliniczny (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego,1991r.), doradca rodzinny (Certyfikat Towarzystwa Rozwoju Rodziny,1993r.), edukator seksualny (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego,1995r.), biegły sądowy w sprawach rodzinnych od 1995r.

W latach 1981-1995 pracował w Towarzystwie Rozwoju Rodziny jako doradca rodzinny i psychoterapeuta. Był kierownikiem Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej oraz zastępcą kierownika Ogólnopolskiej Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej. Od 1991r. pracuje w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Warszawie. Prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i od 1991r. sekretarz Zarządu Głównego. Członek Roboczej Grupy Hipnozoterapii Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z Fundacją "Dzieci Niczyje".

Psycholog, adiunkt w Katedrze Seksuologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania (kierownik katedry: prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz). Zarówno studia magisterskie jak i pracę doktorską ukończyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu psychoterapii i seksuologii na studiach magisterskich oraz podyplomowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła serię szkoleń w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Prowadzi terapię rodzin dysfunkcyjnych, grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, pracowała także jako asystent rodziny. Jej zainteresowania oscylują wokół psychoterapii rodzin, terapii małżeńskiej, seksuologii, terapii zaburzeń odżywiania się.

Jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CBT), posiada także dyplom Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC). Jest doktorem psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu psychoterapii rodzin i małżeństw. Uczestniczy w całościowym szkoleniu terapii ericksonowskiej. Pracowała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w okresie 2004-2006 r. W latach 2007-2010 prowadziła psychoterapię indywidualną oraz partnerską w Ogólnopolskiej Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów magisterskich oraz podyplomowych w Katedrze Psychoterapii i Terapii Seksualnej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz kursy doszkalające w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię partnerską dla osób dorosłych i młodzieży. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysów życiowych, a także trudności w bliskich związkach (małżeństwo, rodzina, praca, trudności seksualne), przeżywają stratę lub zawód miłosny; cierpią z powodu przygnębienia, przeciążenia stresem; są zainteresowane rozwojem swojej osobowości i zwiększeniem satysfakcji w relacjach z innymi ludźmi. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz pracy z niską samooceną. W swojej pracy wykorzystuje techniki wyobrażeniowe, integrując podejście poznawczo-behawioralne z podejściem humanistycznym.

Prowadzi psychoterapię także w języku angielskim.

Jestem absolwentką Wydziały Psychologii UW oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie obecnie jestem doktorantką. Ukończyłam podyplomowe studia „Seksuologia kliniczna” WUM oraz kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Obecnie uczęszczam do 4-letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Odbyłam staże w różnorodnych publicznych placówkach zdrowia psychicznego. Pracuję jako psychoterapeutka, seksuolożka, konsultantka na telefonach zaufania oraz edukatorka seksualna prowadząca warsztaty na terenie całej Polski. Jestem także wieloletnią wolontariuszką w Grupie Ponton. Czerpię dużą satysfakcję i radość z prowadzenia zajęć, w ramach których zdobytą wiedzą i doświadczeniem mogę się dzielić.