Techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Celem studiów jest uzyskanie przez lekarzy praktycznych umiejętności stosowania technik terapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do pacjentów prezentujących najczęściej występujace zaburzenia zdrowia psychicznego.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

W latach 2014-2019 pracownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczyciel akademicki. Ukończył 4-letni program specjalizacji z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych oraz 4,5-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Zajmuje się badaniem procesów decyzyjnych, tworzeniem metod pomiarowych oraz ekonomią zachowania. Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych o międzynarodowym zasięgu. Publikował i recenzował m.in. w takich czasopismach jak The Lancet Psychiatry, BMC Psychiatry, General Hospital Psychiatry. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prowadził zajęcia z podstaw psychoterapii, psychiatrii i podstaw dietetyki klinicznej. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Psycholog, pracownik II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Był również pracownikiem Uniwersytetu SWPS. Kierownik, wykonawca oraz opiekun grantów badawczych finansowanych ze środków MNiSW i NCN. Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Przebywał na dwuletnim stypendium zagranicznym w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Hamburgu (Prof. Steffen Moritz). Ukończył szkolenie CBT z elementami terapii psychodynamicznej. Autor wielu publikacji w najlepszych czasopismach z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej. Członek redakcji Psychiatry Research oraz Frontiers Psychiatry. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Zainteresowania naukowe i kliniczne przede wszystkim obejmują psychologiczne mechanizmy stanów ryzyka psychoz oraz zaburzeń psychotycznych. Interesuje się różnymi kontekstami rozwoju zniekształceń poznawczych, w tym rolą traumy i przywiązania w zaburzeniach psychotycznych.
Jest terapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 240), terapeutą motywującym (certyfikat PTTM nr 38). Ukończył roczne szkolenie z pracy z dziećmi wykorzystanymi seksualnie (FDN). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Pracował w ośrodkach interwencji kryzysowej i w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” prowadzonym przez Fundacje Dzieci Niczyje. Obecnie współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje. Prowadzi grupy psychoedukacyjne dla rodziców, terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą po traumie oraz dziećmi, młodzieżą z zaburzeniami afektywnymi, przejawiającą zaburzenia zachowania, osobami dorosłymi z zaburzeniami osobowości.
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychoterapia. Jest certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 498) oraz certyfikowanym terapeutą European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Europejski Certyfikat EABCT). Jest w trakcie szkolenia w nurcie Terapii Schematu. Zajmuje się terapią indywidualną zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, odżywiania oraz osobowości, a także pracą z osobami z doświadczeniem psychozy. Ukończyła szkolenie w zakresie redukcji szkód w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Brała udział w projekcie badawczym E-compared, Uniwersytetu SWPS badającym skuteczność terapii depresji z wykorzystaniem interwencji internetowych.
Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (Certyfikat nr. 500 PTTPB oraz certyfikowany terapeuta European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Europejski Certyfikat EABCT), w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Asystent, pracownik naukowo – dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, psycholog/psychoterapeuta w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Psychoterapeuta/diagnosta w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego w programie badawczo – terapeutycznym dotyczącym Zespołu Stresu Pourazowego – TRAKT 3. Ukończył szkołę psychoterapii poznawczo – behawioralnej z podstawami psychoterapii psychodynamicznej. Jako psycholog sportu doświadczenie zdobywał głównie w pracy z zawodowymi bokserami grupy m.in. Tymex Boxing Promotion, szkole tenisa Karoliny Woźniacki, piłkarzami klubu K.S. Raszyn. Wielokrotnie występował w mediach jako ekspert z zakresu psychologii sportu.
Psychoterapeuta, psychodietetyk. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od kilkunastu lat prowadzi konsultacje psychologiczne oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych i wychowawczych. W swojej pracy prezentuje podejście integracyjne łącząc sprawdzone naukowo najefektywniejsze metody terapii. Ukończyła m.in. 5-letni akredytowany kurs psychoterapii w Polskim Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoterapii, studia podyplomowe z psychodietetyki w warszawskim SWPS. Doktorat z wyróżnieniem obroniła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.