Własność Intelektualna dla nie prawników - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Własność Intelektualna dla nie prawników

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów przygotowują do samodzielnej realizazji najbardziej powszechnych i popularnych zadań związanych z wykorzystaniem własności intelektualnej. 

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Własność Intelektualna dla nie prawników
Celem ukończenia studiów jest podniesienie kwalifikacji i poszerzanie horyzontów w dziedzinie własności intelektualnej. Umożliwi to zarówno osiągnięcie celów w zakresie samorealizacji, jak i rozwoju zawodowego. Kierunek ten stanowi wyjście naprzeciw oczekiwań z jednej strony rynku pracy, a z drugiej osób tworzących przedmioty chronione prawem własności intelektualnej.

Program przygotowany jest z myślą o absolwentach wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności:

  • Pracownicy instytucji korzystających z własnych zasobów oraz cudzej twórczości.
  • Pracownicy działów marketingu, promocji etc.
  • Pracownicy podmiotów zamawiający dzieła objęte ochroną prawa własności intelektualnej.
  • Pracownicy mediów i prowadzący swoją działalność w mediach, w tym mediach społecznościowych.
Studia pozwolą na:
  • Zapoznanie słuchaczy z zasadami nabywania licencji, rejestrowania własności przemysłowej, funkcjonowania mediów, w tym mediów społecznościowych, odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie prawa własności intelektualnej. 
  • Nabycie specjalistycznych kompetencji w zakresie obrotu prawami autorskimi, zabezpieczenia wytwarzanej przez siebie własności intelektualnej oraz ograniczenia ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu naruszenia własności intelektualnej.
  • Wykształcenie specjalistów w zakresie własności intelektualnej, w tym w szczególności posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej identyfikacji i analizy ryzyka naruszenia własności intelektualnej przez podmiot korzystający (własny) lub przez użytkowników zewnętrznych (zabezpieczenie własnych interesów). 

 

Korzyści dla słuchaczy 
Po zakończeniu całego cyklu kształcenia podczas studiów absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z wykorzystaniem własności intelektualnej. Efektem kształcenia będzie pozyskanie, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy przez osoby korzystające w swojej pracy z własności intelektualnej w przedsiębiorstwach różnych branż, a także w instytucjach sektora publicznego. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów przygotowują do samodzielnej realizazji najbardziej powszechnych i popularnych zadań związanych z wykorzystaniem własności intelektualnej. Ponadto słuchacze będą mieli unikalną możliwość networkingu podczas zajęć, a także organizowanych przez uczelnię wydarzeń towarzyszących.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Studia kończą się egzaminem w formie testu.