Zamówienia Publiczne - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Zamówienia Publiczne

Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom kompleksowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu stosowania Prawa Zamówień Publicznych

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

 

 1. Podstawy prawne zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej
 2. Nowe rozwiązania w zamówieniach publicznych w Polsce
 3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania prawa zamówień publicznych
 4. Wyłączenia stosowania prawa zamówień publicznych
 5. Zamawiający i wykonawcy
 6. Zasady prawa zamówień publicznych
 7. Tryby udzielania zamówień publicznych
 8. Przebieg postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne
 9. Przebieg postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie
 11. Szczególne instrumenty i procedury udzielania zamówień publicznych
 12. Zamówienia sektorowe
 13. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 14. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych
 15. Dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 16. Środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów w prawie zamówień publicznych
 17. Zamówienia publiczne w najnowszym orzecznictwie
 18. Zagadnienia z zakresu finansów publicznych i podatków w zamówieniach publicznych
 19. Kontrola udzielenia zamówień publicznych
 20. Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych
 21. Prawo zamówień publicznych wobec partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesje na roboty budowlane i usługi

 Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.