Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji i Usług - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji i Usług

Ochrona informacji to istotny element funkcjonowania każdej organizacji, dlatego też specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani na rynku pracy.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

Zagadnienia dotyczące obszarów strategicznych w zarządzaniu firmą, sposobu analizy strategii rynkowych firmy dla poszczególnych sektorów, sposobu przygotowywania dokumentów strategicznych z uwzględnieniem strategii zapewnienia bezpieczeństwa informacji i usług.

Forma zajęć: wykład, konwersatorium.

Wprowadzenie do podstaw inżynierii oprogramowania dla nieinformatyków, wprowadzenie do modelowania UML. Wykład pomaga w przyszłym nawiązaniu równorzędnej rozmowy z informatykami obsługującymi koncepcje bezpieczeństwa informacji i usług w firmie.

Forma zajęć: wykład, laboratorium.

Omówienie aktualnych aktów prawnych i norm istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji i usług przez firmy działające w Polsce i w Unii Europejskiej. Zakres zasadniczy obejmuje przetwarzanie informacji niejawnych, z rejestrów publicznych, danych osobowych, danych finansowych i ubezpieczeniowych oraz danych medycznych, podpisu elektronicznego, zdalnego udostępniania usług elektronicznych.

Forma zajęć: wykład.

Omówienie podstaw teoretycznych i praktyki definiowania polityki bezpieczeństwa informacji i usług w firmie. Polityka bezpieczeństwa obejmuje zarówno kwestie organizacyjne, jak również technologiczne.

Forma zajęć: wykład, konwersatorium.

Wprowadzenie do najważniejszych zagadnień dotyczących technologii zapewnienia bezpiecznego przetwarzania informacji i udostępniania usług teleinformatycznych.

Forma zajęć: wykład, laboratorium.

Zagadnienia dotyczące współdziałania systemów informatycznych w sieciach teleinformatycznych. Szczególne zwrócenie uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji w sieci Internet.

Forma zajęć: wykład, laboratorium.

Praktyka tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji i usług w instytucji. Studenci opracowują odpowiednie dokumenty stanowiące sposób opisania polityki bezpieczeństwa.

Forma zajęć: wykład, seminarium.

Pisemna praca końcowa realizowana przez Studenta pod opieką naszej kadry dydaktycznej.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość. Pisemna praca końcowa realizowana przez Studenta pod opieką naszej kadry dydaktycznej.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.
Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.