Zarządzanie Międzykulturowe w Organizacji (online) - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Zarządzanie Międzykulturowe w Organizacji (online)

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

 

Moduł 1 – 10 godzin dydaktycznych

Wstęp do Komunikacji. Komunikacja Zewnętrzna.

Komunikacja zewnętrzna jest codziennością, na którą organizacje muszę zwracać uwagę w pierwszym rzędzie. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami komunikacji zewnętrznej w różnych jej aspektach. Zajęcia praktyczne w oparciu o case studies. 

 

Moduł 2 – 10 godzin dydaktycznych

Wprowadzenie do kompetencji międzykulturowych.

Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat kluczowych dla kompetencji międzykulturowej pojęć, m.in. inteligencja kulturowa, szok kulturowy, culture gap, tożsamość kulturowa.

 

Moduł 3 – 10 godzin dydaktycznych

Wpływ kultury na komunikację w zespole

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w teorię kultury autorstwa Geerta Hofstede, na podstawie, której zostaną omówione różnice kulturowe, jakie mogą zostać zauważone w zespołach międzykulturowych.

 

Moduł 4 – 10 godzin dydaktycznych

Tożsamość kulturowa i programowanie

Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat tożsamości kulturowej i tego, w jaki sposób kultura programuje nasze myślenie i działania

 

Moduł 5 – 10 godzin dydaktycznych

Targetowanie komunikatów do pracowników pochodzących z różnych kultur

Uczestnicy poznają, a następnie przećwiczą zasady tworzenia skutecznych komunikatów po angielsku, które mogą wspierać ich współpracę z członkami zespołu pochodzącymi z innych kręgów kulturowych.

 

Moduł 6 – 10 godzin dydaktycznych

Stereotypy, ich źródła i konsekwencje w biznesie

Uczestnicy usystematyzują swoją wiedzę na temat powstawania stereotypów, ich konsekwencji w pracy zespołu międzykulturowego, a także wypracują listę działań wspierających radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

 

Moduł 7 – 10 godzin dydaktycznych

Ekspaci, imigranci i szok kulturowy

Uczestnicy poznają definicję pojęć ekspaty i imigranta z perspektywy obcokrajowców. Na podstawie case study zostanie omówiony szok kulturowy, jego wpływ na funkcjonowanie członka zespołu oraz metody radzenia sobie z nim.

 

Moduł 8 – 10 godzin dydaktycznych

Empatyzowanie z kulturą jako fundament stabilnych relacji międzynarodowych

Uczestnicy zajęć na podstawie case study i badań wypracują listę dobrych praktyk w temacie tworzenia stabilnych relacji międzynarodowych.

 

Moduł 9 – 10 godzin dydaktycznych

Delegowanie i egzekwowanie realizacji zadań w zespole międzynarodowym

Uczestnicy poznają zasady skutecznego delegowania i egzekwowania realizacji zadań z uwzględnieniem poznanych wcześniej teorii na temat różnic kulturowych.

 

Moduł 10 – 10 godzin dydaktycznych

Budowanie kultury w organizacji międzynarodowej

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w temat budowania kultury organizacji w sytuacji, gdy ta jest międzynarodowa.

 

Moduł 11 – 10 godzin dydaktycznych

Etyczne wywieranie wpływu na arenie międzynarodowej

Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat etycznego wywierania wpływu z uwzględnieniem różnic kulturowych.

 

Moduł 12 – 10 godzin dydaktycznych

Zarządzanie kryzysem w zespole międzykulturowym

Uczestnicy zmierzą się z trudnościami zarządzaniem międzykulturowym w sytuacji, gdy zespół jest rozproszony.

 

Moduł 13 – 10 godzin dydaktycznych

Zarządzanie zespołem rozproszonym w kontekście różnic kulturowych

Uczestnicy poznają przykłady międzynarodowych zespołów, które od początku swojego istnienia działają jako zespoły wirtualne, aby wypracować listę dobrych praktyk.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.