Zarządzanie Relacjami w Placówkach Medycznych - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Zarządzanie Relacjami w Placówkach Medycznych

Program studiów obejmuje warsztatowe formy przekazywania wiedzy i budowania kompetencji, praktyczny zestaw Dobrych Praktyk wypracowany i sprawdzony przez tysiące lekarzy różnych specjalności.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2020 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

W czasach, w których medycyna w dużej mierze stała się biznesem, a autorytet specjalisty przegrywa z poradami "doktora Google’a" nietrudno o sytuacje konfliktowe na linii lekarz-pacjent. Tak zwana komunikacja interpersonalna w relacji z pacjentem jest po stronie lekarza i stanowi o jego profesjonalizmie. Niestety, lekarze mają tendencję do zbytniego postrzegania pacjenta niejako "od technicznej strony ich pracy". W tak zbudowanej relacji lekarz - pacjent mało jest postrzegania pacjenta z perspektywy  relacji międzyludzkiej.

Z kolei sami pacjenci oceniając lekarza odwołują się przede wszystkim do jego wizerunku, jako człowieka. To oczywiste, pacjent nie mając specyficznej, branżowej wiedzy nie jest w stanie zweryfikować kompetencji medycznych lekarza, ale może, i robi to, ocenić go, jako człowieka – czy wykazał zainteresowanie czy wysłuchał, czy okazywał zrozumienie a nawet współczucie, itp.

Ta odmienność postrzegania i wzajemnych oczekiwań rodzi po obu stronach frustrację i doprowadza do konfliktów. Dziś zadowolenie pacjentów z wizyty u lekarza jest coraz mniejsze. W Polsce to zaledwie 23%. Równie złe wyniki pokazują badania poziomu zaufania do lekarzy, jako grupy zawodowej. Dziś to zaledwie 40%, i wynik ten systematycznie się pogarsza.

Niewystarczający poziom kompetencji miękkich: brak umiejętności budowania zaufania, brak umiejętności komunikowania trudnych informacji o stanie zdrowia pacjenta, problemy z agresją i roszczeniowością pacjentów i ich otoczenia a także nieumiejętność rozwiązywania konfliktów stają się przyczyną problemów osobistych i trudności w pracy samych lekarzy. Praktyka pokazuje też, że wiele konfliktów, skarg a nawet procesów sądowych nie wynika z rzeczywistych błędów lekarskich a z wadliwej komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem – niejasne, niepełne przekazywanie zaleceń: informacji na temat możliwych powikłań, sposobu dbania o swoje zdrowie po zabiegu, itp.

Dodatkowym problemem jest powszechny brak umiejętności pracy w zespole a w przypadku osób prowadzących własne praktyki lekarskie czy zarządzających placówkami medycznymi – brak umiejętności zarządzania zespołami.

Studia są odpowiedzią na potrzeby środowiska medycznego. Ich ideą jest kształtowanie humanistycznego, holistycznego podejścia do pacjenta; podpowiedź, w jaki sposób nawiązywać satysfakcjonujące relacje z pacjentem, jak budować zaufanie i autorytet, (bez którego nie ma prawidłowej diagnozy a tym samym skutecznego leczenia), jak nie dać wciągnąć się w manipulacje a także zablokować zachowanie agresywne.

W programie studiów zawarte są też treści o charakterze biznesowym. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wiedza na temat budowania profesjonalnego wizerunku firmy - własnej praktyki lekarskiej, autoprezentacja i autopromocja są sposobem na pozyskanie i utrzymanie pacjenta – klienta.

Ponieważ naszą misją jest dostarczenie praktycznych umiejętności, w programie studiów znalazły się warsztatowe formy przekazywania wiedzy i budowania kompetencji, praktyczny zestaw Dobrych Praktyk wypracowany i sprawdzony przez tysiące lekarzy i lekarzy dentystów – uczestników szkoleń.

DLA KOGO?

Dla wszystkich, którzy:

 1. Chcą budować relacje z pacjentem w oparciu o zaufanie i szacunek wzajemny
 2. Chcą dowiedzieć się, jak budować autorytet
 3. Chcą nauczyć się jak postępować z „doktorem Google” i jak przekonać pacjenta do swojej koncepcji leczenia
 4. Nie wiedzą jak postępować z tzw. „trudnym pacjentem”
 5. Mają poczucie wykorzystania i manipulacji
 6. Prowadzą własne praktyki lekarskie lub zarządzają placówkami medycznymi
 7. Chcą budować swoją markę w profesjonalny sposób
 8. Chcą skutecznie pozyskiwać i utrzymywać klientów
 9. Chcą być konkurencyjni na rynku pracy
 10. Krótko mówiąc chcą czerpać satysfakcję z pracy.

KORZYŚCI, czyli dlaczego warto kształcić się w zakresie budowania i zarządzania relacjami?

 • Bo dziś bez umiejętności, kompetencji miękkich trudno funkcjonować w zawodzie,
 • Bo pacjenci są coraz bardziej wyedukowani i świadomi swoich praw,
 • Bo oczekiwania pacjentów idą w kierunku relacji partnerskich,
 • Bo takie są wymagania rynku – lekarz, który nie potrafi zbudować dobrego pierwszego wrażenia, zbudować satysfakcjonujących pacjenta relacji, wzbudzić zaufania i zbudować autorytetu może nie mieć drugiej szansy na przekonanie pacjenta do swoich umiejętności medycznych,
 • Bo zmienia się rola społeczna lekarza – z paternalistycznej na partnerską, stąd dziś wielu lekarzy ma problem z własnymi emocjami, stresem, poczuciem braku satysfakcji i wypaleniem zawodowym.
 • Bo zestaw kompetencji miękkich jest dodatkowym atutem podczas rozmowy rekrutacyjnej.
 • Bo to okazja do zdobycia punktów edukacyjnych. 

Celem studiów jest zbudowanie i wzmocnienie kompetencji w czterech obszarach:

 1. Obszar pierwszy - Komunikacja interpersonalna
  • W relacji pacjent-lekarz
  • W relacji lekarz - lekarz
  • W relacji podwładny – przełożony
  • W relacji lekarz – inny podmiot współpracujący
  • Budowanie zaufania i autorytetu
  • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach (w tym komunikowanie trudnych informacji o stanie zdrowia pacjenta pacjentowi i /lub jego bliskim)
  • Postawa asertywna i inne techniki radzenia sobie z agresją i roszczeniowością pacjentów i ich otoczenia
  • Komunikacja perswazyjna i inne techniki wywierania wpływu terapeutycznego ( w tym umiejętność nakłaniania pacjenta do stosowania się do zaleceń lekarza)
 2. Obszar drugi - Zarządzanie placówkami medycznymi
  • Aspekty prawne (w tym prawo pracy)
  • Zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń z NFZ ( w tym wystawianie recept na leki refundowane)
  • Rola dokumentacji medycznej e rozliczaniu świadczeń zdrowotnych
  • Rodzaje odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub nienależyte wystawianie recept.
  • Delegowanie zadań i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
  • Płacowe i pozapłacowe systemy motywacyjne
  • Obieg informacji w organizacji/firmie
  • Profesjonalna komunikacja z pacjentem i personelem pomocniczym
  • Rozwiązywanie konfliktów
 3. Obszar trzeci - Zarządzanie własną praktyką lekarską
  • Prawne podstawy działalności gospodarczej
  • Biznes plan
  • Autoprezentacja i autopromocja
  • Marketing w sieci
  • Budowanie zespołu
  • Zarządzanie zespołem
  • Leadership -rozwój własnych kompetencji przywódczych i zarządczych
 4. Obszar czwarty – ochrona prawna - Mediacje i negocjacje
  • Prawne aspekty mediacji ( w tym dokumentacja: zaproszenie na mediacje, ugoda, itd.)
  • Komunikacja interpersonalna w procesie mediacji
  • Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i od zdarzeń medycznych
  • Bilans kosztów i zysków
  • Podstawowe techniki negocjacyjne: BATNA, WIN-WIN, i inne