Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dyplom ukończenia studiów umożliwia zdobycie nowego zawodu i zatrudnienie na stanowiskach pracy w pionach personalnych i działach kadr w charakterze doradców personalnych.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

Ekspert w dziedzinie HR I wewnętrznej komunikacji z wieloletnim doświadczeniem w strukturach międzynarodowych, specjalizujący się w rozwoju organizacji i leadership, budowie kultury organizacyjnej, zaangażowaniu pracowników, zarządzaniu potencjałem i wiedzą.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w firmie AkzoNobel, producencie Duluxa, gdzie będąc odpowiedzialna przez 10 lat za różne regiony Europy i Afryki, planowała i wprowadzała wiele programów HRowych i komunikacyjnych.

Praktyk kochający uczyć się, rozwijać i dzielić zdobywaną wiedzą. Pasjonatka ludzi i rozwoju ich potencjału poprzez mocne strony. Trener, certyfikowany Gallup Strengths® Coach, Oxford Leadership Fellow i Self Managing Leadership® facylitator.

Jest absolwentką Ekonomii w Wyższej Szkole Handlu i Prawa i Podyplomowego Studium Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego. Za wysoki poziom przestawionej pracy dyplomowej - Strategii Komunikacji - została wyróżniona Złotą Odznaką Studium PR Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach.
Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach.
Przez 7 lat Dyrektor doradztwa i programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim firmie doradczo-szkoleniowej - IBD Business School.
Dr ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na studiach ukierunkowanych HR-owo: programach MBA, studiach podyplomowych dla HR-owców. Prowadzi zajęcia z całego spektrum zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi: strategicznego podejścia do zarządzania ludźmi, zarządzania kompetencjami, oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, rozwoju pracowników, talent managementu i sukcesji stanowiskowej, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w zarządzaniu kompetencjami, diagnozach potencjału i kompetencji z wykorzystaniem testów psychologicznych, ACDC, wywiadów kompetencyjnych, zarządzaniu talentami i wdrażaniu roli HRBP.
Od wielu lat prowadzi projekty rozwojowo-doradcze w obszarze human capital management w polskich i międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach.

Doktor nauk prawnych. Zajmuje się problematyką prawa UE, a w szczególności prawa nieuczciwej konkurencji (w tym prawa reklamy), zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, obywatelstwem UE oraz zagadnieniami prawnymi dotyczącymi funduszy unijnych. W latach 2002-2010 zatrudniona w Katedrze Prawa UE UMCS w Lublinie, gdzie w 2007 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. W latach 2004-2005 stypendystka Rządu francuskiego. Od września 2010 r. zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Założyciel i Wiceprezes Zarządu Business Centre Club. Od szeregu lat zajmuje się zawodowo relacjami społecznymi pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Posiada szeroką, teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu dialogu społecznego, mediacji, negocjacji, zarządzania, prawa pracy oraz ochrony pracy. Podejmował i podejmuje na forum publicznym szereg inicjatyw, związanych z dialogiem społecznym oraz prawem pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pracodawców, zarówno bilateralne jak multilateralne. Zna teoretycznie i praktycznie zagadnienia i problemy z obszaru funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce. Ma bogate doświadczenie w zakresie organizacji oraz udziału merytorycznego w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, zjazdach, debatach, związanych tematycznie z działalnością zawodową; szczególnie z szeroko rozumianym dialogiem społecznym oraz prawem pracy. Jako prelegent merytoryczny brał i bierze udział w dziesiątkach konferencji organizowanych przez szereg ogólnie znanych instytucji, oprócz Business Centre Club są to między innymi, przykładowo: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sejm RP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy, NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Fundacja im. F.Eberta, ZZ Budowlani, Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wiele, wiele innych. za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki narodowej oraz społeczeństwa obywatelskiego odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mediator, wpisany na listę mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej

Tytuł magistra psychologii zdobyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Szkołę Trenerów oraz jej kontynuację Akademię Rozwoju Trenera w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Posiada certyfikat mentora.

W pracy zawodowej zajmuje się głównie rozwojem miękkich umiejętności społecznych, z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności menadżerskich, budowania zespołów pracowniczych oraz umiejętności trenerskich. Prowadzi szkolenia z przeciwdziałania anomii pracowniczej oraz budowania strategii etosu pracowniczego. Od kilku lat zajmuje się zagadnieniem różnic pokoleniowych oraz wyzwaniami, jakie niosą one dla organizacji.

Od 2005 roku współpracuje z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną (dawna: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). Prowadzi zajęcia ćwiczeniowe dla studentów Zarządzania, Politologii oraz warsztaty i treningi w ramach specjalności Psychologia Biznesu i Przywództwa. Od 2010 roku prowadzi zajęcia dla uczestników studiów podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Prowadziła szkolenia m.in. dla PGNiG, Banku Polskiego, Izb Skarbowych, Urzędu Miasta Legionowa, firmy Securitas, Renault Retail Group, Baumit, PZU Zdrowie, Your Way Sp. z o.o. oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów.

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na studiach związanych z zarządzaniem. specjalistka w dziedzinie kompetencji międzykulturowej, negocjacji i mediacji, komunikacji interpersonalnej, CSR i etyki biznesu oraz zarządzanie reputacją organizacji, zarządzania różnorodnością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi i korporacyjnymi. Posiada także doświadczenie międzynarodowe biznesowe. Mieszkała w Niemczech. Współpracuje jako doradca z firmami, których partnerami są organizacje europejskie, azjatyckie, amerykańskie i kanadyjskie. Współautorka publikacji z zakresu zarządzania, wpływem aspektów międzykulturowych na efektywność organizacji oraz zagadnień związanych z CSR i kapitałem reputacji firmy.