Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Dyplom ukończenia studiów uprawnia do samodzielnego wykonywania badań w zakresie psychologii transportu i wydawania opinii. Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia do orzekania o sprawności kierowców.

Zapraszamy na edycję wiosenną

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla magistrów psychologii, chcących ubiegać się o uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców, pełnienia funkcji biegłego sądowego, prowadzenia kursów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych na drogach. (por. Ustawa z 5 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151)

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania badań i oraz wydawania opinii na ich podstawie. Ukończenie studiów z zakresu psychologii transportu będzie uprawniało absolwentów do ubiegania się u marszałka województwa o wpis na listę psychologów uprawnionych do orzekania o sprawności kierowców i możliwości wydania im prawa jazdy.

Studia prowadzone są we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego - najważniejszą
w Polsce jednostką badawczą zajmującą się zagadnieniami psychologii transportu. ITS udostępnia naszym słuchaczom najnowocześniejsze w Polsce laboratoria i symulatory jazdy samochodami, stojące na najwyższym europejskim poziomie.