Przejdź do treści

Executive Master of Business Administration (EMBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia

emba
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżera,
 • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania,
 • przygotowanie do analizy organizacji,
 • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Studia EMBA są powszechnie uważane za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach.

Wielu menedżerów odczuwa brak formalnego wykształcenia z zakresu finansów, zarządzania i marketingu, dlatego też studia EMBA stały się niezbędnym szczeblem w karierze zawodowej.

Absolwenci studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

Współorganizator

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 4 lata
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
do zasiadania w radach spółkach nadzorczych Skarbu Państwa

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem programu jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy określonych umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu. EMBA przygotowuje do pracy menedżerskiej oraz do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

 • Rola zasobów finansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej w podmiocie leczniczym.
 • Przegląd i analiza podstawowych pojęć z zakresu finansów (rentowność, płynność, koszt, ryzyko, kapitał, zarządzanie majątkiem i kapitałem obrotowym).
 • Znaczenie planowania i sprawozdań finansowych oraz controllingu finansowego.
 • Modele finansowania w systemie ochrony zdrowia w Polsce i za granicą – krótki przegląd.
 • System ubezpieczeniowy versus system budżetowy – analiza porównawcza.
 • Formy organizacyjno-prawne funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia a ich wpływ na źródła i strukturę przychodów finansowych – (przegląd tzw. dobrych praktyk, teoria + warsztaty).
 • Procesy konsolidacji oraz dekoncentracji na polskim rynku usług medycznych.
 • Priorytety zdrowotne (Mapy Potrzeb Zdrowotnych, IOWISZ) – (teoria + warsztaty).
 • Koordynowana Opieka Zdrowotna – szanse i zagrożenia.
 • Miejsce finansów w zarządzaniu strategicznym podmiotem leczniczym – (teoria + warsztaty).
 • Wprowadzenie do analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym.
 • Przychody i koszty w podmiocie leczniczym.
 • Prawne i ekonomiczne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – (teoria + warsztaty).
 • Finansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej – (teoria + warsztaty).
 • Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia – (teoria + warsztaty).
 • Komunikacja społeczna i PR jednostki leczniczej w zakresie pozyskiwania środków finansowych.
 • Koncepcje zarządzania jakością w ochronie zdrowia przez pryzmat konkurencji – czy to możliwe?
 • Co rozumiemy przez nowoczesne podejście do zawodów ochrony zdrowia
 • Primary Nursing – wyzwanie czy nieodzowna przyszłość wobec oczekiwań pacjenta i efektywnego zarządzania w skali mikro i makro. (przegląd tzw. dobrych praktyk, teoria + warsztaty).
 • Model APN – wady i zalety? (przegląd tzw. dobrych praktyk, teoria + warsztaty).
 • Komunikacja – dlaczego to jest ważne by prawidłowo zarządzać?
 • Motywatory i demotywatory w pracy ochrony zdrowia a efektywność pracy.
 • Kompetencje kadry zarządzającej ochrony zdrowia w obliczu obecnych wyzwań.
 • Jak budować swoją pozycję w zespole (pracownik – przełożony i vice versa).
 • Jak budować swoją pozycję jako lidera zmian poza miejscem pracy?
 • Rola i zadania współczesnej ochrony zdrowia – podsumowanie.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

dr Dorota Sys

dr Aneta Duda-Zalewska 

dr Michał Chrobot

mgr Edyta Złamańczuk 

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 9500 zł 5250 zł 1150 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!