Przejdź do treści

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Nauki o zdrowiu

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych oraz ochrony środowiska,
 • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi  z zakresu funkcjonowania i uprawnień nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
 • przygotowanie do nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w różnego rodzaju placówkach, udzielania pierwszej pomocy oraz przedstawienie podstaw promocji zdrowia.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Ukończenie studiów podyplomowych nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym otworzy przed Absolwentami kilka ciekawych ścieżek kariery zawodowej m.in. w: administracji publicznej, branży farmakologicznej, służbie zdrowia, ośrodkach wellness i SPA, organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku w placówce medycznej bądź sanitarnej
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym to dwusemestralne studia podyplomowe, które stanowią odpowiedź na potrzeby i wyzwania, jakie stawia przed nami współczesne społeczeństwo. Program skonstruowany został tak, aby przygotować absolwentów do sprawowania funkcji profilaktycznych, opiekuńczych, organizacyjno-zarządczych i edukacyjnych w kontekście zdrowia publicznego. Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej, wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, gromadzenia danych dotyczących ekonomiki oraz zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym.

1. Podstawy zdrowia publicznego

2. Prawo w ochronie zdrowia. Postepowanie administracyjne i egzekucyjne

3. Systemy ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie

4. Organizacja nadzoru sanitarno - epidemiologicznego

5. Higiena w placówkach leczniczych i zakażenia szpitalne

6. Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych

7. Środowiskowe zagrożenia zdrowia – identyfikacja zagrożeń i ich eliminowanie (czynniki fizyczne, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, czynniki psychospołeczne)

11.Zapobiegawczy nadzór sanitarny

12. Ochrona radiologiczna pacjenta i pracownika

13. Higiena szkolna (żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe)

15. Organizacja Pierwszej Pomocy w nagłych wypadkach

16. Profilaktyka zdrowotna w jednostkach podległych MON

17. Podstawy promocji zdrowia, programy profilaktyczne metody i techniki stosowane w promocji

18. Międzynarodowa problematyka zdrowotna /ochrona sanitarna granic państwa /system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności (RASFF)

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski

dr inż. Arkadiusz Chełstowski

mgr inż. Aleksandra Kurek

mgr inż. Patrycjusz Kurek

mgr inż. Jadwiga Mędelewska

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 5500 zł 3250 zł 750 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!