Przejdź do treści

Techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Psychologia i rozwój osobisty

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy z technik psychoterapii,
 • przekazanie zasad stosowania narzędzi do przeprowadzenia terapii,
 • przygotowanie do dialogu motywującego oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie konceptualizacji przyapdków.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Roczne studia podyplomowe z Technik Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej dedykowane są dla psychologów, lekarzy, pedagogów i innych specjalistów pracujących z osobami wymagającymi wsparcia. Studia obejmują 10 zjazdów (11 zjazdów dla osób, które w dotychczasowym toku kształcenia nie miały zajęć z zakresu psychopatologii).

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie lub pracujesz z osobami wymagającymi wsparcia
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem studiów jest uzyskanie umiejętności rozumienia strategii i praktycznego zastosowania technik terapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do dorosłych pacjentów prezentujących różne najczęściej występujące problemy i zaburzenia zdrowia psychicznego.

Obowiązuje osoby, które w dotychczasowym toku kształcenia nie miały zajęć z zakresu psychopatologii

2. Podstawy teoretyczne terapii poznawczo-behawioralnej

3. Kontakt terapeutyczny i dialog sokratejski w praktyce

4. Techniki poznawczo-behawioralnej terapii wspomagającej leczenie psychoz

5. Poznawczo behawioralna terapia zaburzeń nastroju: strategie i techniki

6. Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń lękowych: strategie i techniki

7. Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń odżywiania

8. Techniki trzeciej fali terapii behawioralnych

9. Dialog motywujący: idea i techniki stosowane w pracy terapeutycznej

10. Ćwiczenia praktyczne konceptualizacji przypadków

11. Źródła wiedzy w terapii poznawczo behawioralnej

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

dr Krzysztof Kiełkiewicz

dr hab. Łukasz Gawęda

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 6000 zł 3500 zł 800 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!