Przejdź do treści

Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Psychologia i rozwój osobisty

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie metodyki badań (dobór narzędzi psychometrycznych, diagnozę psychologiczną),
 • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi aparatury badawczej,
 • przygotowanie praktyczne, dbając o solidne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu psychologa transportu,
 • ukształtowanie praktycznych umiejętności do samodzielnego wykonywania badań oraz wydawania opinii na ich podstawie.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Absolwent będzie mógł założyć własną pracownię psychotechniczną lub też zatrudnić się na stanowisku psychologa w placówce zajmującej się psychotechniką.

Studia ukierunkowane są na najważniejsze teoretyczne i praktyczne aspekty, gwarantujące absolwentom natychmiastowe, w pełni kompetentne podjęcie pracy psychologa transportu – zaraz po odebraniu dyplomu. Duży nacisk położony jest zatem w szczególności na metodykę badań (dobór narzędzi psychometrycznych, diagnozę psychologiczną) oraz wykorzystanie aparatury badawczej. Dużo czasu poświęca się nie tylko na teorię, ale w szczególności na praktykę, dbając o solidne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu psychologa transportu.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Chcesz ubiegać się o uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców, operatorów maszyn i urządzeń, pełnienia funkcji biegłego sądowego, prowadzenia kursów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych na drogach
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania badań oraz wydawania opinii na ich podstawie. Ukończenie studiów z zakresu psychologii transportu będzie uprawniało absolwentów do ubiegania się u marszałka województwa o wpis na listę psychologów uprawnionych do orzekania o sprawności kierowców.

 1. Omówienie podstaw prawnych badań psychologicznych: procedura wpisu do ewidencji psychologów transportu, procedura rejestracji pracowni psychologii, rodzaj i warunki wydawania orzeczeń, schemat procedury odwoławczej, tryb badań i rodzaj skierowań niezbędnych do przeprowadzenia badania.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w
Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. Od 15 lat realizuję praktykę
psychologiczną ukierunkowaną na wsparcie
osób w kryzysie. Mam duże doświadczenie w
realizacji projektów biznesowych oraz
prowadzeniu szkoleń dla podmiotów
zewnętrznych. W wolnych chwilach czytam
książki, podróżuję oraz tworzę muzykę.

mgr Sławomir Czyżniak

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 4500 zł 2750 zł 650 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!