Przejdź do treści

Seksuologia Kliniczna

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Nauki o zdrowiu

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie seksuologii,
 • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi związanych z psychofizjologią oraz metod psychoterapeutycznych,
 • przygotowanie do diagnostyki zaburzeń,
 • ukształtowanie praktycznych umiejętności w formułowaniu przypadków w różnych podejściach psychologicznych.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Absolwenci podyplomowych studiów seksuologia mogą być zatrudniani w poradnictwie seksuologicznym, gabinetach psychoterapii indywidualnej i małżeńskiej, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnej praktyce psychoterapeutycznej, szpitalach, telefonach zaufania, centrach pomocy rodzinie, zespołach leczenia środowiskowego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, czy w prowadzeniu szkoleń.

Ukończenie studiów umożliwia ubieganie się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego. Zgodnie z „Regulaminem uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego” nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne zaliczenie 100 godzin kwalifikowanych szkoleń seksuologicznych w formie studiów podyplomowych zapewnia absolwentowi 100 punktów na 250 obowiązkowych wymaganych przy wszczęciu procedury uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego i na 1000 obowiązkowych wymaganych w procedurze uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem studiów „Seksuologia kliniczna” jest przekazanie wiedzy oraz nauczenie umiejętności z zakresu prawidłowego diagnozowania zaburzeń seksualnych oraz skutecznego ich leczenia. Przygotowują one absolwentów do udzielania pomocy osobom indywidualnym lub parom z problemami seksualnymi.

A. Postawienie diagnozy klinicznej lub opis problemu seksualnego:

 • wywiad seksuologiczny (opis problemu seksualnego przez pacjenta, opis problemu przez partnera seksualnego pacjenta, wywiad dotyczący popędu seksualnego oraz podniecenia seksualnego, wywiad dotyczący orgazmu, aktywności seksualnej, preferencji seksualnych, a także tożsamości płciowej),
 • bezpośrednia obserwacja zachowania seksualnego pacjenta (bezpośrednia obserwacja przez terapeutę, analiza materiały nagranego na taśmę video),
 • badania kwestionariuszowe (kwestionariusz do badania seksualności mężczyzn-KSM, kobiet-KSK, kwestionariusz do badania transseksualizmu oraz inne, własny pisemny raport pacjenta, zapoznanie się z dostępną dokumentacją medyczną, psychologiczną lub inna dotyczącą diagnozowanego pacjenta, badania fizykalne).

B. Ustalenie etiologii zaburzenia (diagnostyka różnicowa psychogennych i objawowych zaburzeń seksualnych):

 • wywiad psychospołeczny (dom rodzinny, rozwój psychospołeczny, rozwój seksualny, doświadczenie seksualne, związki partnerskie, małżeństwa, aktywność seksualna),
 • badania testowe (MMPO, testy projekcyjne(TAT, Rorshach), skala depresji Becka oraz inne),
 • obserwacja psychologiczna,
 • diagnostyka medyczna (wywiad lekarski, badania fizykalne, inne specjalistyczne konsultacje, badana laboratoryjne, badania dodatkowe),
 • diagnostyka specyficznie seksuologiczna.

C. Propozycja wybranej metody leczenia.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

dr Marta Rawińska

dr Magdalena Smaś-Myszczyszyn

dr Anna Czyżkowska

mgr Małgorzata Pogorzelska

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 5000 zł 3000 zł 700 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!